Zdeněk Beran, Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty [Krieg und Gewalt als sozialer Code des böhmischen Adels im SpätMA], Český časopis historický 115/2 (2017) S. 319–345

Investor logo

Warning

This publication doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Arts. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

BAR Přemysl

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.