Metropolitní dohoda jako východisko pro koordinaci rozvoje Brněnské metropolitní oblasti

Title in English Metropolitan agreement as a base for coordinating of the development of Brno metropolitan area
Authors

ŠAŠINKA Petr

Year of publication 2016
Type Article in Proceedings
Conference XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-22
Field Management and administrative
Keywords metropolitan cooperation; urban development; Brno metropolitan area; “metropolitan agreement”
Description Cílem předkládaného příspěvku je na pozadí problematiky rozvoje metropolitních oblastí (jako kvalitativně nejvýznamnějších funkčních městských areálů) v postsocialistických zemích, v diskusi s relevantní odbornou literaturou, v kontextu finanční podpory metropolitních oblastí v současném programovém období EU a při zohlednění vlastních empirických zkušeností z modelového území nastínit systémové východisko pro nastavení koordinace budoucího rozvoje metropolitní spolupráce v českém socioekonomickém systému. Na základě zmíněných metod přichází příspěvek s východiskem v podobě tzv. „metropolitní dohody“, tedy jakési dobrovolné, veřejným sektorem iniciované komunikační platformy všech zainteresovaných subjektů, která vytvoří bázi pro zavedení odpovídajících organizačních a institucionálních struktur pro koordinovaný metropolitní rozvoj. Uvedené souvislosti jsou představeny a rozvedeny na modelovém území Brněnské metropolitní oblasti, která je v České republice v této problematice lídrem.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.