Credit Risk Assessment

Authors

POKORNÁ Martina SPONER Miroslav

Year of publication 2015
Type Article in Proceedings
Conference European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Web European financial systems - international scientific conference
Field Management and administrative
Keywords credit risk; risk assessment; corporate entities; linear regression; probability of default
Description Úvěrové riziko je hlavním rizikem v oblasti bankovního podnikání. Může významně ovlivnit ziskovost banky a úzce souvisí také s likviditou banky a úrokovým rizikem. Z uvedených důvodů je řízení úvěrového rizika bank prioritním zájmem nejen bank samotných ale také bankovního dohledu. Banky se snaží snižovat toto riziko pečlivým hodnocením úvěruschopnosti svých klientů. Cílem tohoto článku je hodnocení kreditního rizika v oblasti korporátního segmentu při posuzování úvěrových obchodů bankou a návrh dalších možností měření kreditního rizika. Po prostudování zahraničních odborných publikací zaměřených na riziko selhání podnikatelského subjektu jsme vybrali šest příspěvků, jejichž obsah je velice podobný případně stejný jako cíl našeho plánovaného výzkumu. Zjistili jsme, že logistická regrese ve všech případech zpřesnila vyhodnocení kreditního rizika a také potvrdila již známé vztahy - vyšší ziskovost, vyšší likvidita a větší objem aktiv znamená nižší riziko selhání, přičemž vyšší zadluženost, vyšší pákový efekt znamená vyšší riziko selhání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.