Programové období EU 2014-2020 jako katalyzátor prostorových analýz metropolitních oblastí (na příkladu Brněnské metropolitní oblasti)

Title in English EU programming period 2014-2020 as a catalyst for spatial analysis of metropolitan areas (on example of Brno metropolitan area)
Authors

ŠAŠINKA Petr DVOŘÁK Zdeněk TONEV Petr

Year of publication 2015
Type Article in Proceedings
Conference Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Management and administrative
Keywords metropolitan area; Brno; ITI tool
Description V regionálním rozvoji postsocialistických zemí hrají v současnosti metropolitní oblasti (jako funkční městské regiony) podstatně větší roli, než tomu bylo v minulosti – města jsou oproti minulosti více provázána se svým zázemím a závisejí na něm – pól růstu se dekoncentruje od měst samotných k metropolitním oblastem a aglomerační výhody se dostávají čím dál více do popředí. To vše za působení specifik z období socialismu; v případě ČR šlo o prohloubení geografické nerovnoměrnosti osídlení a střediskové hierarchie, koncentraci obyvatelstva do oblastí těžkého průmyslu, či zpomalování rozvoje největších center v republice a následný úbytek obyvatelstva v zázemí větších měst (Hampl, 2005). Tato specifika upozadila procesy utváření přirozených funkčních městských regionů (Čermák a kol., 2009). Ty se začaly utvářet až v období transformace sice se zpožděním oproti západním zemím, ale o to bouřlivěji (Musil, 2003). Po roce 1989 pak dochází k postupnému návratu do přirozené vývojové trajektorie, která probíhala v západní části Evropy. Devadesátá léta tak lze charakterizovat postupným nástupem dekoncentrace obyvatelstva do zázemí větších měst (jako jeden z průvodních jevů suburbanizačních tendencí), což mělo za následek zvětšování metropolitních oblastí.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.