Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových souvislostech

Investor logo
Title in English The process of mergers of companies in the legal, accounting and tax relations
Authors

SEDLÁČEK Jaroslav HÝBLOVÁ Eva KONEČNÝ Alois KŘÍŽOVÁ Zuzana VALOUCH Petr

Year of publication 2013
Type Monograph
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Publikace shrnuje hlavní výsledky řešení vědeckého projektu. Teoretické poznatky jsou empiricky ověřovány na vzorku obchodních společností, které byly zahrnuty do vlastní databáze vytvořené v rámci vědeckého projektu. Ekonomická data z finančních výkazů společností na území ČR, které uskutečnily fúzi v uplynulých 10 letech, jsou statisticky vyhodnocena a podrobena diskusi. Úvodní část je věnována historickému vývoji fúzí a jejich významu ve světové i národní ekonomice. V dalších kapitolách jsou uvedeny výsledky průzkumu motivace fúzí v českém regionu, diskuse problémů vyplývajících z právní úpravy přeměn obchodních společností a z komparace účetních metod českých účetních předpisů, mezinárodních pravidel (IFRS) a účetních principů ve Spojených státech amerických (US GAAP). Závěrečná kapitola, věnovaná daňovým aspektům fúzí, přináší doporučení směřující ke snížení administrativní zátěže a odstranění daňových problémů u realizovaných fúzí. Kniha je vhodná pro vědce, specializované společnosti a odborníky, kteří působí v oblasti přeměn obchodních společností.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.