Syntéza a biologické testování analogů přírodních antibiotik bactobolinů

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA20-11898S
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Globálně rostoucí antibiotická rezistence vůči dostupným léčivům je rozpoznaný a zásadní problém. Část velkých farmaceutických firem se bohužel od této oblasti odklání a není zřejmé odkud nová antibiotika povstanou. Přírodní látky mají dlouhou historii v kontextu vývoje antibiotik. Semisyntéza a de novo syntéza jsou klíčové nástroje, které umožnily přípravu mnoha generací nových antibiotik na bázi přírodních látek. Inhibice bakteriálního ribozomu je jeden z klíčových mechanismů přes který mnoho těchto klinicky používaných léčiv funguje. Navrhovaný projekt se věnuje chemicko-biologickému výzkumu třídy přírodních látek, bactobolinů, které se váží na ribozom a jsou aktivní vůči Gram-positivním a Gram-negativním bakteriím. Projekt vychází z nedávno publikované krystalové struktury, která poprvé odkryla způsob jakým se bactoboliny váží na bakteriální ribozom a z nové enantioselektivní syntézy bactobolinu A vyvinuté v laboratoři aplikanta.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.