Románské jazyky a románské literatury 2019 (ROMJAZLIT19)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia ve dvou filologických oborech – románské jazyky a románské literatury. V obou oborech patří Ústav románských jazyků a literatur FF MU k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době (10/2018) je na pracovišti vedeno 30 studentů doktorského studia. Cílem projektu je podpora výzkumu, zejména podpora činnosti doktorandů. Způsob dosažení: usnadnění přístupu ke zdrojům informací, pramenům a odborné literatuře; nákup odborné literatury; zkvalitnění doktorských seminářů na meziuniverzitní a mezinárodní úrovni; podpora činnosti pedagogů zapojených do doktorského studia; materiální vybavení nutné k výzkumu a zkvalitnění studia; financování výstupů a publikací, podpora konferencí.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.