Inovace výuky analýzy kvantitativních dat na katedře sociologie (INKVA)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1498/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt provede inovaci a rozšíření výuky metod statistické analýzy dat v rámci navazujícího magisterského studia sociologie na FSS MU. Inovovat budeme kurz SOC561 „Regresní modely pro kategorizované závisle proměnné“, který několik let v řadě nebyl na katedře sociologie z kapacitních důvodů nabízen. Upravíme sylabus tak, aby zahrnoval nejnovější vývoj v této oblasti a adekvátně zohledňoval nové doporučované výpočetní postupy a softwarové možnosti. Pro cvičení v počítačové laboratoři připravíme

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.