Tvorba systému automatické detekce jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách

Investor logo
Project Identification
TD03000121
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvořit metodiku a software sloužící k automatizované detekci jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách.

Zadávání veřejných zakázek je efektivní pouze v případě, že je veřejná soutěž dostatečně konkurenční a nedochází při ní ke koluzi. Pro ochranu veřejného zájmu je tedy nezbytné, aby byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schopen odhalovat případy koluze.

V rámci projektu vytvoříme systém, který na základě dat dostupných z Věstníku veřejných zakázek automaticky upozorní na podezřelé zakázky a potenciálně problematická odvětví a zadavatele. Dále připravíme metodikou, která pomůže ÚOHS interpretovat výsledky systému a doporučí další postup při sběru a vyhodnocování dodatečných dat, na základě kterých může být rozhodnuto o zahájení správního šetření.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.