Organizační audit

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/19/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Cílem projektu je stabilizovat a optimalizovat strukturu s ohledem na změnu struktury financování MU. Zlepšit čitelnost funkčních míst a procesů pro fakulty a další HS, a komunikační, koordinační a řídící procesy mezi rektorátem a fakultami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.