Inovace vybavení počítačové učebny o terminál Bloomberg (BLOOMBERG)

Project Identification
FRVS/1114/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Současný finanční sektor vykazuje rychlou dynamiku rozvoje moderních finančních instrumentů, na kterou by měly být schopny reagovat také odborné instituce poskytující vzdělávání v oblasti financí, finančních trhů, bankovnictví, finančních investic, moderních finančních produktů, atd. Katedra financí Ekonomicko-správní fakulty MU reaguje na potřeby dynamického vývoje finančního sektoru inovacemi studijních programů a zaváděním nových předmětů do výuky (namátkou uveďmě předměty Strukturované produkty, Analýza cenných papírů 1 a 2, Finanční investování, Osobní finance, atd.). Aktuálním problémem a bariérou rozvoje "finančních" oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě (tedy nejenom na Ekonomicko-správní fakultě, ale také např. na fakultě Přírodovědecké či Právnické) i jednotlivých předmětů je obtížný přístup k aktuálním i historickým datům z mezinárodních finančních trhů, včetně aktuálním zpráv a analýz z oblasti obchodování s finančními instrumenty. Smyslem navrhovaného projektu je získání licence na terminál Bloomberg do prostor Ekonomicko-správní fakulty MU a jeho následné využití při výuce v rámci akreditovaných studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě, Přírodovědecké fakultě a Právnické fakultě MU. Terminál Bloomberg je počítačový systém, který umožňuje monitorovat a analyzovat data z finančních trhů, poskytuje aktuální informace a zprávy o vývoj finančních trhů a obchodování s jednotlivými investičními instrumenty včetně rozsáhlých analýz. Jako takový je jedním z nejrozšířenějších systémů monitorujících dění na finančních trzích a jako takový je velmi vhodným nástrojem k praktickému využití v rámci výuky na vysoké škole.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.