CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Oldřich REJNUŠ
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta katedra financí
Funkce na pracovišti
 • Vysokoškolský profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prof. 2003 Odvětvová ekonomika a management MZLU v Brně Doc. 1995 Finance MZLU v Brně CSc. 1989 Odvětvové a průřezové ekonomiky VUT v Brně Ing. 1978 Ekonomika a řízení podniku VUT v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2001 - dosud FP VUT v Brně, profesor 2006 - dosud ESF, MU v Brně, profesor 1997 - 2006 PEF MZLU v Brno, vedoucí Ústavu financí 1994 - 1997 PEF MZLU v Brně, Docent 1990 - 1994 PEF MZLU v Brně, Odborný asistent 1984 - 1989 Externí doktorské studium (obor Odvětvové a průřezové ekonomiky) 1978 - 1990 Škoda Plzeň (od roku 1986 vedoucí oddělení bilancování výroby na GŘ koncernu) 1973 - 1978 studium VUT v Brně, Fakulta strojní (obor Ekonomika a řízení strojírenského podniku)
Pedagogická činnost
 • Garant a vyučující předmětu „Burzy a cenné papíry“. garant a částečně vyučující předmětů „Finanční investování“ a „Analýza cenných papírů 1“ na ESF Masarykovy univerzity. Garant a vyučující předmětů "Finanční trhy" a "Obchodování cenných papírů a komodit" na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Školitel doktorandů na ESF Masarykovy univerzity a na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Předseda státních zkušebních komisí bakalářského, magisterského a doktorského studia.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Garant a řešitel mezinárodního výzkumu v oblasti vývoje kapitálových trhů zemí východní Evropy za Českou republiku vedeného Institute for Advances Studies, Vienna / 1996 – 1997/. Vedoucí výzkumného směru řešeného v rámci výzkumného záměru PEF „Interakce finančního systému a veřejného sektoru České republiky v souvislosti s jejím vstupem do EU a EMU“ (2002 – 2005). Řešitel rozvojového projektu MŠMT evid. č. 209 „Zvýšení prostupnosti bakalářského studia studijních oborů „Finance“ a „Veřejná správa“formou provázání kombinované formy studia s kurzy celoživotního vzdělávání /2004 – 2006/ Řešitel projektu specifického výzkumu Interní grantové agentury VUT v Brně „Mikroekonomické a makroekonomické principy a jejich působení na chování firem“ (2013-2014). Řešitel projektu specifického výzkumu Interní grantové agentury VUT v Brně „Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku“ (2015-2016).
Akademické stáže
 • 1993 – Iowa State University, USA
Universitní aktivity
 • Garant magisterského studijního oboru FP VUT v Brně „Podnikové finance a obchod“. Člen rady studijních programů FP VUT v Brně. 2008-2016 Člen vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 2007-2013 Člen vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • 2013-2017 Člen vědecké rady Vysoké školy finanční a správní v Praze. 2008-20016 Člen akadamické rady BIBS. 1996-2006 Člen vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. 2008-doposud Člen vědecké rady nakladatelství Key Publishing. 2010-doposud Člen vědecké rady vědeckého časopisu Oeconomia Copernicana. 2007-2009 Člen „Moravské záchranné ekonomické komise“ jihomoravského hejtmana.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění rektora VUT v Brně: Stříbrná medaile Vysokého učení technického v Brně 2014).
Vybrané publikace
 • REJNUŠ, Oldřich. Prediction of Future Development of the World Economy under Conditions of Negative Interest Rates. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. Proceedings of the 13th. International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, 2016. 1. vydání. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2016. s. 646-653. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 s. ISBN 978-80-247-5871-8. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Klíčové faktory soudobého úpadku světové ekonomiky a budoucího rozpadu Evropské unie. In Vyšehradské fórum 2016 - O čem politici nemluví. Finanční krize. Příčiny a možné dopady na eurozónu? 2016. URL info
 • REJNUŠ, Oldřich. Profesor Rejnuš o černých labutích a krizi horší 2008, jak se chránit, aneb akciová bublina před splasknutím. Praha: Roklen 24, 2016. URL info
 • REJNUŠ, Oldřich. Vývoj světové ekonomiky a Evropské unie v soudobých podmínkách extrémně nízkých úrokových sazeb a "tištění" peněz. In Jozef Vlčej, Jiří Blažek a kolektiv. Európa v pohybe. 1. vyd. Vtno: Tribun EU, 2016. s. 160-177. Európa v pohybe. ISBN 978-80-263-1122-5. info
 • LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Modeling the Size of the Mutual Fund Industry in Countries of Central and Eastern Europe. Financial Assets and Investing. Brno: ESF, Masaryk University, 2015, Volume 6, Issue 1, s. 7-34. ISSN 1804-5081. doi:10.5817/FAI2015-1-1. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Contemporary Development of the European Monetary Union and its Risk Factors. In European Financial Systems 2015. 2015. ISBN 978-80-210-7962-5. info
 • LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Performance Evaluation of Equity Mutual Funds in Countries with Emerging Economies: Evidence from BRIC, CEE, SEA and MENA Regions. In Eduard Hromada. Procedia Economics and Finance. 3rd Economics & Finance Conference. Rome: Elsevier, 2015. s. 476-486. ISSN 2212-5671. doi:10.1016/S2212-5671(15)01315-5. URL info
 • LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Timing Abilities of Mutual Funds in Countries of the Central and Eastern Europe. In Kajurova, V Krajicek, J. European Financial Systems 2015: Proceedings of the 12th International Scientific Conference. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 359-366. ISBN 978-80-210-7962-5. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Klíčové problémy Evropské unie a důvody jejího možného rozpadu. In Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Európa na križovatke (Socio-ekonomické, politické a environmentálne trendy v europskom priestore). 1. vyd. Košice: Blažek, J. - Vlčej. J. a kol., 2015. s. 60-78. ISBN 978-80-89391-36-3. info
 • REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Soudobé vývojové tendence na komoditních trzích. Sborník vědeckých prací University Pardubice. Pardubice: Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice, 2014, roč. 20, č. 30, s. 107-118. ISSN 1211-555X. info
 • REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Commodity markets financialization and its impact on the world economy. US-China Law Review. USA: David Publishing Company, 2014, roč. 11, č. 7, s. 911-920. ISSN 1548-6605. info
 • LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Mutual fund industry in developed and developing economies of Europe: Evidence on investment and diversification opportunities in Germany and Russia. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism - Conference Proceedings - Volume II Finance. Bulgaria: SGEM, 2014. s. 503-510. ISBN 978-619-7105-26-1. doi:10.5593/sgemsocial2014B22. info
 • LEMESHKO, Oleksandra a Oldřich REJNUŠ. Determinants of Mutual Fund Industry Development in Countries of Central and Eastern Europe. In Deev, O Kajurova, V Krajicek, J. European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2014. s. 372-379. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • SMOLÍK, Kamil a Oldřich REJNUŠ. Macroeconomic Factors and Commodity Price Volatility. In Deev, O Kajurova, V Krajicek, J. European Financial Systems 2014: Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2014. s. 550-556. ISBN 978-80-210-7153-7. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Cenné papíry a burzy. 2. přepracované. Brno: CERM, 2013. 406 s. ISBN 978-80-214-4673-1. info
 • REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Commodity Markets Financialization and its Impact on the Word Economy. In European Financial Systems 2013 (id 21298). European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 272-278. ISBN 978-80-210-6294-8. Sborník EFS 2013 info
 • REJNUŠ, Oldřich. Strukturované produkty na bázi komodit a jejich ekonomický význam. Trendy ekonomiky a managementu. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2013, VII, 17 Speciální číslo, s. 130-138, 8 s. ISSN 1802-8527. info
 • REJNUŠ, Oldřich a Kamil SMOLÍK. Commodity Markets Financialization and its Impact on the World Economy. In Deev O.; Kajurova V.; Krajicek J. European Financial Systems 2013: Proceedings of the 10th International scientific conference. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO, 2013. s. 272-278. ISBN 978-80-210-6294-8. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Risk Factors of Contemporary "Financial Crises" and their Influence on Future Development of Word Economy. In Mgr. Petr Červínek. European Financial Systems 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 182-187. ISBN 978-80-210-5940-5. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 374 s. ISBN 978-80-214-4415-7. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Systemizace exotických opcí. Trendy ekonomiky a managementu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, VI, č. 11, s. 35 - 51. ISSN 1802-8527. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Analýza klíčových faktorů soudobé finanční krize a jejich vlivu na vývoj světové ekonomiky. Sborník vědeckých prací University Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 3/2012, č. 25, s. 135-146. ISSN 1211-555X. info
 • REJNUŠ, Oldřich a Petr BUDÍNSKÝ. Teoretická podstata swapů úvěrového selhání a možnosti jejich oceňování. 1. vyd. Praha, 2011. 7 s. ISBN 978-80-7408-050-0. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Contemporary "Financial Crises" and its Significance from the Point of View of Word Economy. 1. vyd. Thailand, 2010. s. 815-821. ISBN 978-80-7375-462-4. info
 • REJNUŠ, Oldřich. "Globální finanční krize" a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky. Trendy ekonomiky a managementu. Brno: CERM, 2009, Ročník III, 5., s. 37-49. ISSN 1802-8527. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Dowova teorie-nejvýznamnější teoretické východisko technické analýzy. Brno: Masarykova unuverzita, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4747-1. info

24. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.