doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Vice-dean for bachelor's degree study and two-year follow-up master's degree programme, Faculty of Law


Office: 104
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7949
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra mezinárodního a evropského práva.
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Teoretické právní vědy, doktorský studijní program - obor: PrF MEPS Mezinárodní právo soukromé (2007 - Ph.D.);
 • Právo a právní věda, rigorózní řízení - obor: PrF PR Právo (2004 - JUDr.);
 • Právo a právní věda, magisterský studijní program - obor: PrF PR Právo (2003 - Mgr.)
Přehled zaměstnání
 • Vysokoškolský učitel (2004 - doposud)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (GA14-20147S)
 • Řešitel na MU: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2014 — 12/2016
 • Investor/Program:
 • Grantová agentura ČR / Standardní projekty
 • Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek II (MUNI/A/0789/2012)
 • Řešitel na MU: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2013 — 12/2013
 • Investor/Program:
 • Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
 • Studentská vědecká odborná činnost (MUNI/B/0919/2011)
 • Řešitel na MU: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2012 — 12/2012
 • Investor/Program:
 • Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
 • Vnitřní vývoj mezinárodního práva soukromého ve světle měnících se vnějších podmínek (MUNI/A/0924/2011)
 • Řešitel na MU: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2012 — 12/2012
 • Investor/Program:
 • Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
 • Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004 (MSM0021622405)
 • Řešitel na MU: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • Fakulta / Pracoviště MU: Právnická fakulta
 • Období řešení:
 • 1/2005 — 12/2011
 • Investor/Program:
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Výzkumné záměry
Vybrané publikace
 • SEHNÁLEK, David. Normative Approach to the Interplay between the CCC and the CJEU/ECtHR: Judicial Dialogue or a Dictate? Law, Identity and Values. Central European Academic Publishing and Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, 2022, roč. 2, č. 1, s. 203-223. ISSN 2786-3840. doi:10.55073/2022.1.203-223. URL URL info
 • SEHNÁLEK, David. Member of the International Scientific Advisory Body. Central-European Association for Comparative Law, 2022 - 2023. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Right to privacy and universities in times of Covid-10 - has the university the power to order a lecturer to lecture online? In Current Problems of Rights to Privacy: Digital Technologies & Covid – 19. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. COFOLA: Current Problems of Rights to Privacy: Digital Technologies & Covid. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. member of the network and researcher. Central European Professors’ Network, coordinated by the University of Miskolc - Central European Academy, 2022 - 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation of the Right to Privacy in Relation to the Possibility of Using Secretly Made Recordings as Evidence in Court Proceedings. In The Right to Privacy - View of Young Researchers. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Is privacy online worth protecting if users give it away for free? In Privacy online: a fundamental right or an illusion? 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Current Problems of the Right to Privacy in the Czech Republic. In The Right to Privacy in the Digital Age - in general terms. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Distanční výuka v prezenční formě studia – cesta správným směrem, nebo krok vedle? In Open space konference o e-learningu IS MU. 2022. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Distance Learning of Legal Knowledge and Skills: Lessons Learned from COVID (and post-COVID). In Modern technologies in teaching and EU legal practice – new approaches and challenges in the time of a war in Ukraine. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. The Relation of EU and Member State Law - the Czech Republic. In the Online Seminar on the Primacy of EU Law. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Sharenting from the Perspective of the Right to Privacy (Kids, be careful what your parents do on the internet). In The Right to Privacy in the Digital Age – in specific terms. 2022. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 18 - Článek 19 (Smlouva o fungování EU). In TOMÁŠEK, Michal a Václav ŠMEJKAL. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 63-75. ISBN 978-80-7676-508-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 20 - Článek 21 (Smlouva o fungování EU). In TOMÁŠEK, Michal a Václav ŠMEJKAL. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 75-96. ISBN 978-80-7676-508-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 24 - Článek 25 (Smlouva o fungování EU). In TOMÁŠEK, Michal a Václav ŠMEJKAL. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 104-107. ISBN 978-80-7676-508-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 28 - Článek 37 (Smlouva o fungování EU). In TOMÁŠEK, Michal a Václav ŠMEJKAL. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 115-163. ISBN 978-80-7676-508-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 45 - Článek 48 (Smlouva o fungování EU). In TOMÁŠEK, Michal a Václav ŠMEJKAL. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 215-231. ISBN 978-80-7676-508-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 81 (Smlouva o fungování EU). In TOMÁŠEK, Michal a Václav ŠMEJKAL. Smlouva o fungování EU ; Smlouva o EU ; Listina základních práv EU: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. s. 329-338. ISBN 978-80-7676-508-5. info
 • SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře soudního dvora EU. 2.přepracované a doplněné vy. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 250 s. č.551. ISBN 978-80-210-9789-6. info
 • SEHNÁLEK, David. Constitutional Reasoning in the Czech Republic. In Interpretation of fundamental rights in the practice of the constitutional courts of Central and Eastern Europe. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Human Rights and Freedoms in the Sub-Constitutional Law of the Czech Republic. In The Application and Interpretation of Fundamental Rights in Civil Cases. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na vnútroštátne právo. In Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na vnútroštátne právo. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Česku české zboží. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation of Fundamental Rights in the Czech Republic. In Zoltán J. Tóth. Constitutional Reasoning and Constitutional Interpretation: Analysis on Certain Central European Countries. Miskolc: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law & Central European Academic Publishing, 2021. s. 245-300. Studies of the Central European Professors’ Network. ISBN 978-615-01-3003-3. doi:10.54237/profnet.2021.zjtcrci_4. info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 24 - Článek 27 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 284-299. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 5 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 352-365. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 11 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 442-450. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 27 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 567-571. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. Článek 29 - Článek 32 (část Nařízení Řím II). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 577-586. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0. Web nakladatele info
 • TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021. 512 s. Student. ISBN 978-80-7502-491-6. info
 • SEHNÁLEK, David. The Interpretation and Application of Fundamental Rights in Civil Cases in the Czech Republic. Jogelméleti Szemle [Journal of Legal Theory]. 2021, roč. 2021, č. 4, s. 142-151. ISSN 1588-080X. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Normative Approach to the Interplay between the Czech Constitutional Court and CJEU/ECtHR – Judicial Dialogue or a Dictate? In The case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union with regard to the East-Central European countries. 2021. info
 • SEHNÁLEK, David. Mezinárodní vědecká konference „Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie ve státech východní a střední Evropy“. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. s. 851-853. ISSN 1805-2789. URL info
 • SEHNÁLEK, David, Václav STEHLÍK a Ondrej HAMUĽÁK. National Report. In Botman, M.R., Langer, J. National Courts and the Enforcement of EU Law: The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order. Den Haag: Eleven International Publishing, 2020. s. 151-168. ISBN 978-94-6236-128-7. Web nakladatele info
 • SEHNÁLEK, David. The European Perspective on the Notion of Precedent – are EU and Czech Court Decisions Source of Law? European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 7, č. 1, s. 125-153. ISSN 1805-8809. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů. In Open space konference o e-learningu IS MU: Online generace v lavicích. 2019. info
 • SEHNÁLEK, David. Má byť vzájomná dôvera pri výkone spravodlivosti v Únii slepá? In Kľúčové problémy pri rozhodovaní cezhraničných civilných sporov. 2019. info
 • SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2019. 208 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Je soudní rozhodnutí (české i unijní) obecně závazné a má povahu pramene práva? In Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová. IN VARIETATE CONCORDIA soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 295-324. ISBN 978-80-210-9332-4. info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK a Naděžda ROZEHNALOVÁ. IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019. ISBN 978-80-210-9332-4. URL info
 • SEHNÁLEK, David. GDPR: bezmezně v mezích práva EU? In Dny práva 2019. 2019. info
 • SEHNÁLEK, David. United yet Divided - Legal Education in  Visegrad Countries and a Missed Opportunity. In Different perspectives – common interests College of Visegrád+ Workshop. 2019. info
 • STEHLÍK, Václav a David SEHNÁLEK. The Use of the Preliminary Ruling Procedure by Czech Courts: Historical Retrospective and Beyond. Baltic Journal of European Studies. Tallinn University of Technology, 2019, roč. 9, č. 4, s. 150-172. ISSN 2228-0588. doi:10.1515/bjes-2019-0041. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David a Václav STEHLÍK. European “Judicial Monologue” of the Czech Constitutional Court – a Critical Review of its approach to the Preliminary Ruling Procedure. International and Comparative Law Review. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 181-199. ISSN 1213-8770. doi:10.2478/iclr-2019-0020. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Vymezení pravomoci Evropské unie v oblasti nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik a vzájemné interakce mezi právem unijním a českým. In Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. 1. vyd. Praha: LEGES, 2018. s. 17-69,110-120,143-167, 241-269, 118 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-239-4. Katalog MU info
 • SEHNÁLEK, David. Pravomoc Evropské unie v oblasti soukromého práva. In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 11-39. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access knihy info
 • SEHNÁLEK, David. Aktuální praxe aplikace zásady effet utile v judikatuře SD EU. In Budoucnost EU a evropského práva. 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. The Responsibility of the European Union under International Law. Czech Yearbook of International Law®. the Hague (the Netherlands): Lex Lata, 2018, Volume VII, s. 289-312. ISSN 2157-2976. info
 • SEHNÁLEK, David a Jürgen BUSCH. Global Legal Skills Education in the European Academy of Legal Theory. In Global Legal Skills Conference. 2018. URL info
 • SEHNÁLEK, David. The Future of the European Union - Darwinism and Intergovernmentalism may be the Answer. In Naděžda Šišková. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions of the Future of the Union. Köln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 2018. s. 317-332. ISBN 978-3-452-29186-8. info
 • SEHNÁLEK, David. Ordinary and extraordinary remedies in civil procedures / Brussels IA Regulation- Procedural options for invoking grounds against foreign enforcement title. In Corporate Entities in the Market and European Dimensions - Legal remedies in civil procedures - comparative and cross border topics, correlation and impact on efficiency of collecting monetary claims. 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Odborný orgán hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 2018 - 2021. info
 • SEHNÁLEK, David a Dana ONDREJOVÁ. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky. Leges, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7502-239-4. info
 • TÝČ, Vladimír a David SEHNÁLEK. Mezinárodní smlouva jako možný perspektivní nástroj další evropské integrace. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 3, s. 192-212. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • SEHNÁLEK, David. člen komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu za rok 2016. Komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu za rok 2016, 2017 - 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, č. 1, s. 23-40. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation of International Agreements Concluded by the European Union and its Member States. In Rozehnalová, Naděžda, Alexandr J. Bělohlávek (eds.). Czech Yearbook of International Law. 1. vyd. Hague: Lex Lata, 2017. s. 327-346. Application and Interpretation of International Treaties, vol 8. ISBN 978-90-824603-5-3. info
 • SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Je budoucností EU návrat k mezivládní metodě? In Olomoucké právnické dny 2017. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. The Future of the European Union - Darwinism and Intergovernmentalism May Be the Answer. In The EU in time of multicrisis and its greatest challenges – up-to-date solutions, future visions and prospects. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Dny práva 2016 - Days of Law 2016 - Část IV., Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 80 s. ISBN 978-80-210-8555-8. URL info
 • SEHNÁLEK, David. The disputable scope of EU competence to regulate consumer law. In Ana Vlahek, Matija Damjan. Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Lublaň: GV Založba, 2017. s. 223-234. ISBN 978-961-247-367-9. Open access knihy info
 • ROHOVÁ, Iveta a David SEHNÁLEK. Determining Jurisdiction (and the Applicable Law) in Cross-Border Unfair Competition and Unfair Commercial Practices Cases. LeXonomica. Maribor: University of Maribor, 2017, roč. 9, č. 1, s. 21-49. ISSN 1855-7155. doi:10.18690/18557147.9.1.21-49(2017). Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Prameny unijního soukromého práva - pohled strukturální, proces konstitucionalizace. In HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta; KOUKAL, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 57-67. Edice Scientia. ISBN 978-80-210-8648-7. Open access knihy info
 • SEHNÁLEK, David. Teaching of Legal Skills – the Perspective of EU Law. In New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Subjects – A Comparative view. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. Ondrej Hamuľák: National Sovereignty in the European Union. Czech Yearbook of Public & Private International Law. Česká společnost pro mezinárodní právo, 2017, roč. 2017, Vo. 8, s. 624 - 628. ISSN 1805-0565. info
 • SEHNÁLEK, David. Soudce 2. ročníku moot courtu z práva EU pořádaného Právnickou fakultou UK a Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Common Law Society. 2017. info
 • SEHNÁLEK, David. Člen OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy. OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy, 2016 - 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. člen komise pro RIV. Komise pro RIV (fakultní), 2016 - 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. člen Akademického senátu Právnické fakulty. Akademický senát, 2016 - 2018. info
 • SEHNÁLEK, David. The scope of EU competence to regulate consumer law and law of unfair competition. In Protection of consumers in internet transactions. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Nový postup EU pro posílení právního státu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 24, č. 2, s. 191-201. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Institucionální výbava evropského soukromého práva. In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém. In Dny práva - Days of Law. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Sukcese Evropské unie do mezinárodních smluv a důsledky vystoupení členského státu aneb cesta tam a zase zpátky. In Dny práva - Days of Law. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Vliv práva Evropské unie na interpretaci občanského zákoníku a ustanovení o nekalé soutěži. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 8, 11-12, s. 318-324. ISSN 1803-6554. Repozitář MU info
 • SEHNÁLEK, David a Dana ONDREJOVÁ. Sekce Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 2016. info
 • ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 s. Edice Scientia 570. ISBN 978-80-210-8398-1. Open access Vědecký web PrF info
 • SEHNÁLEK, David. Projevy unijního práva při výkladu práva vnitrostátního ve věcech mimo oblast transpozice. In David Sehnálek. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 149 - 158. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7. info
 • SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7. info
 • SEHNÁLEK, David. Výuka práva EU na českých fakultách; Metody výuky a evaluace; Specifika ve výuce: moot court a vědecká práce. In JAK UČIT PRÁVO EU. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Support for Photovoltaic Power Plants – Czech Legislator’s Dilemma from the perspective of both the EU and International law. European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics. Czech Association for European Studies, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 142-152. ISSN 1805-8809. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Soudce 1. ročníku moot courtu z práva EU pořádaného Právnickou fakultou UK a Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Common Law Society. 2016. info
 • SEHNÁLEK, David. Kvóty pro imigranty – právní pohled a analýza čl. 78 SFEU. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 2, s. 91-95. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Evoluční teorie a právo (státní a unijní). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 2, s. 107-118. ISSN 1214-813X. Open access časopisu info
 • VALDHANS, Jiří a David SEHNÁLEK. The 1970 Hague Evidence Convention, The European Union and the 2001 EU Regulation - Interfaces. In van Rhee, Uzelac. Evidence in Contemporary Civil Procedure. Antwerp: Intersentia, 2015. s. 337-362. Ius Commune Europaeum. ISBN 978-1-78068-338-6. info
 • SEHNÁLEK, David. Působení zahraničních škol v České republice aneb „studujte práva v Praze, Brně“. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 8, s. 625-636. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • SEHNÁLEK, David. Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii. In Dny práva 2015. 2015. info
 • SEHNÁLEK, David. Evoluční teorie a právo Evropské unie. In Weyrovy dny právní teorie 2015. 2015. info
 • BUSCH, Jürgen a David SEHNÁLEK. Legal Writing Education – The Central European Perspective. In Global Legal Skills Conference. 2015. info
 • SEHNÁLEK, David a Roman ŘÍČKA. Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 4, s. 331-341. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • SEHNÁLEK, David. Právo v podnikání: česká a evropská právní regulace podnikání pro ekonomy. 2. vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. 153 s. ISBN 978-80-87300-78-7. info
 • SEHNÁLEK, David. EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. In Global Legal Research & Information Management: Legal Scholars and New Technologies. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž a volný pohyb zboží. In Právní a ekonomické aspekty pohybu zboží v EU. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David. Cross-border education in the Visegrad Group countries - current situation, problems and opportunities for future. In Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David. Externí vlivy na interpretaci unijního práva. In Dny práva 2014. 2014. info
 • SEHNÁLEK, David a Veronika VILÍMKOVÁ. Intepretace a aplikace nového Občanského zákoníku ve světle stávajícího práva Evropské unie aneb je vůbec možná změna? (zaměřeno na spotřebitele). In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings , 2013. - 616 s. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 548-561, 616 s. ISBN 978-80-210-6625-0. info
 • SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva. In PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE. 2013. info
 • SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Karolinum, 2013, roč. 59, č. 2, s. 57-65. ISSN 0323-0619. info
 • SEHNÁLEK, David a Roman ŘÍČKA. Metody regulace soukromoprávních vztahů v Evropské unii. In Naděžda Rozehnalová Tereza Kyselovská a kolektiv. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 26-40. Spisy Právnické fakulty MU č. 455 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • SEHNÁLEK, David. Společná obchodní politika po Lisabonské smlouvě. 2012. info
 • SEHNÁLEK, David. The Direct Effect of European Union Law in Member States. In One or many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 53-59. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • SEHNÁLEK, David. Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění. In Gabriela Urbanská, Eva Dobrovolná, Marián Rozbora. Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 1. vyd. Pezinok: Justičná Akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 217-228. ISBN 978-80-970207-3-6. URL info
 • SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011. s. 225-228. ISBN 978-80-7160-307-8. info
 • TÝČ, Vladimír a David SEHNÁLEK. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. In Právo ako zjednocivateľ Európy - veda a prax. 2010. info
 • SEHNÁLEK, David. Jednotlivec v evropském soudnictví. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva 2010. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 2700-2708. ISBN 978-80-210-5305-2. info
 • SEHNÁLEK, David a Dana ŠRAMKOVÁ. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4821-8. URL info
 • SEHNÁLEK, David. Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie, 2009, roč. 92, č. 6, s. 485-501, 7 s. ISSN 0032-6984. info
 • SEHNÁLEK, David. Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 785-808. ISSN 0231-6625. info
 • SEHNÁLEK, David. The Reference for a Preliminary Ruling and the Right to a Statutory Judge - Is the Czech Justice more European than the European Union Again? In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Târgu-Jiu: “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009. s. 426-432. ISBN 978-973-144-283-9. info
 • SEHNÁLEK, David. Interpretation and Application of the EU Law by the Czech Courts. Jog-Állam-Politika. Györ: Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2009, roč. 2009, č. 3, 5 s. ISSN 2060-4580. info
 • ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizace finančního práva. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1. info
 • SEHNÁLEK, David. K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, IV., s. 264-270. ISSN 1210-9126. info
 • SEHNÁLEK, David. The Primacy of Community Law. EU Watch. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 25-32, 7 s. info
 • SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Jan NECKÁŘ a Martin ORGONÍK. COFOLA 2008. 2008. info
 • SEHNÁLEK, David. External Trade Relations of the EC and its Member States: Admissible General Exceptions. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 346 - 356. ISBN 978-80-210-4630-6. info
 • SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • SEHNÁLEK, David. The review of one Czech court´s decision: are we more European than the European union itself? In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 743-750. ISBN 978-80-210-4733-4. info
 • SEHNÁLEK, David. Sanctions in International and European Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 325-334. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6. info
 • SEHNÁLEK, David. Směrnice o elektronickém obchodu - v hledáčku princip původu. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, 7/2007, s. 241-246. ISSN 1214-7966. info
 • SEHNÁLEK, David. Státní podpory. In MEKON 2007. 2007. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 125-130. ISBN 978-80-248-1324-0. info
 • SEHNÁLEK, David. K ochraně spotřebitele v právu ES. In PFAMEI 2007: Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 47-52. ISBN 978-80-210-4286-5. info
 • SEHNÁLEK, David. Základy práva EU. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. Distanční studijní opora. 4514/ESF-1107-17/99. ISBN 978-80-210-4311-4. info
 • SEHNÁLEK, David. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 102 s. PrF č. 392. ISBN 978-80-210-4254-4. info
 • SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • SEHNÁLEK, David. External Relations of the EC/EU - the Enforcement of their Interests in Cyberspace. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1156-1164, 8 s. ISBN 978-80-210-4430-2. info
 • SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, 3/2007, s. 228-236. ISSN 1210-9126. info
 • SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty e-commerce: WTO, globalizace a kybeprostor. In Sborník z konference Česká ekonomika v procesu globalizace: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku. 2006. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006. s. 63-74. ISBN 80-210-4082-3. info
 • SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006. vyd. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 119-124, 5 s. ISBN 80-248-1243-6. info

3. 3. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.