Zaměstnanci s možností seberozvoje jsou spokojenější a loajálnější, říká Petr Valouch

9. 11. 2022 Jana Sosnová

Bez popisku

Ekonomicko-správní fakulta již od svého vzniku pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro veřejnost a partnery ze soukromé i veřejné sféry. Proč je celoživotní vzdělávání důležité a co může fakulta v této oblasti nabídnout? O tom v rozhovoru mluví proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu Petr Valouch.

Proč jsou kurzy celoživotního vzdělávání důležité a jak dlouho je již ESF poskytuje?

V dnešní době je celoživotní vzdělávání nutným předpokladem úspěchu v profesní rovině téměř ve všech oblastech. Již od svého vzniku se ESF kromě vzdělávání studentů věnuje i různým formám vzdělávání dalších cílových skupin, ať už se jedná o zaměstnance konkrétních firem, podnikatele, úředníky veřejné správy a samosprávy nebo široké veřejnosti. V posledních letech se snažíme celoživotní vzdělávání ještě více posilovat, protože si uvědomujeme, že s rostoucím počtem našich absolventů a partnerů roste také náš závazek být jim oporou po celý jejich další profesní život.

Pro koho jsou kurzy celoživotního vzdělávání určeny?

Pro každého, kdo má zájem se vzdělávat v ekonomických a finančních tématech. Jsme schopní připravit jak kurzy na míru pro konkrétní společnosti, tak i tematicky zaměřené kurzy reagující na aktuální potřeby plynoucí z dnešní složité ekonomické a legislativní situace.

Co mohou kurzy celoživotního vzdělávání přinést účastníkům?

Především konkurenční výhodu. Vzdělání je klíčové pro úspěch ve vysoce konkurenčním prostředí, ve kterém se dnes pohybuje většina podnikatelských subjektů. Stejně tak v neustále se měnícím legislativním a ekonomickém prostředí je i ve veřejné správě a samosprávě nutné další vzdělávání a sledování aktuálních novinek a trendů. To vše umíme našim partnerům a účastníkům kurzů nabídnout.

Co přináší kurzy tohoto typu zaměstnavatelům?

Zaměstnavatelé, kteří umožní svým zaměstnancům osobní rozvoj v oblasti vzdělávání, získávají dlouhodobě věrnější a spokojenější zaměstnance. Je však samozřejmě nutná i konkrétní podpora ve formě studijního volna a podobně. Úspěšní absolventi našich programů ukazují, že se taková cesta zaměstnavatelům dlouhodobě vyplácí. Fakulta navíc umožňuje případným zájemcům také možnost pokračování ve studiu v akreditovaných profesně orientovaných bakalářských programech v kombinované formě, tedy při práci. V ideálním případě si tedy mohou účastníci kurzů celoživotního vzdělávání doplnit i bakalářské vzdělání.

Jaké druhy kurzů celoživotního vzdělávání ESF nabízí?

Nabídka je pestrá. Sahá od dlouhodobých studijních programů připravených na míru konkrétním společnostem, které mají o rozvoji zaměstnanců jasnou představu, až po jednorázové kurzy pro širokou veřejnost. V současnosti probíhají například dvouleté studijní programy pro zaměstnance pojišťovny Generali ČP nebo pro slovenskou pobočkovou síť drogerií DM. V jednorázových kurzech jsme schopní pokrýt specializovaná témata, jako jsou účetnictví, daně, logistika, marketing, management, projektové řízení, práce s daty a tabulkovými procesory, controlling, vizualizace dat a v neposlední řadě také odbornou jazykovou přípravu.

Do celoživotního vzdělávání řadíme také různé přípravné kurzy. Jde například o kurzy zaměřené na testy studijních předpokladů, které umožňují středoškolským studentům zvýšit šanci na přijetí na vysokou školu. Dále sem spadá také vzdělávání seniorů na takzvané Univerzitě třetího věku.

Bez popisku

Vypíchl byste některý z dosavadních kurzů jako unikátní?

To asi úplně nedokážu. Vždy záleží na požadavcích konkrétních klientů. Ale určitě lze jako unikátní vzdělávací kurzy označit ty, které maximálně využívají potenciál naší univerzity a umožňují tak vhled do mezioborové problematiky. Takto vznikl například kurz Management ve farmacii, který pořádáme ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou MU, a který je určen především pro absolventy farmaceutických fakult, kteří se v současné době již etablovali ve svém oboru a dostávají se na řídicí a další důležité pozice v lékárnách, farmaceutických firmách a podobně. Kromě stěžejní farmaceutické tématiky si mohou nastudovat i ekonomické souvislosti z oblasti managementu, marketingu, finančního řízení, účetnictví či daní. Tyto znalosti jim pak umožňují snadnější pochopení jejich nové profesní role.

Probíhají některé kurzy CŽV také v anglickém jazyce?

Ano, kompletně v angličtině probíhají například kurzy z oblasti projektového managementu Prince 2. Školení v angličtině jsme uskutečnili také pro několik brněnských shared service center v oblasti mezinárodních účetních standardů a daňových souvislostí. Umíme ale i určitý hybrid, kdy jsme například na žádost jednoho HR oddělení připravovali školicí materiály v angličtině, ale reálně školili v češtině, protože si HR oddělení nebylo zcela jisté, že by jejich zaměstnanci školení kompletně v angličtině zvládli. Nicméně chtěli, aby se v jeho průběhu seznámili s anglickou odbornou terminologií.

Jaký je potenciál kurzů CŽV do budoucna?

Je škoda, že v České republice doposud není v plné míře využíván potenciál spolupráce mezi firmami či dalšími subjekty a univerzitami. U nás je vysoké školství vnímáno spíše jako dodavatel nové pracovní síly. Jak je ale z našich aktivit patrné, vysoké školy jsou schopné nabízet mnohem širší služby v oblasti vzdělávání zaměstnanců, podnikatelů, úředníků a dalších skupin. Věříme, že tato oblast má v budoucnu obrovský potenciál, a těšíme se na její další rozvoj.

Petr Valouch působí na ESF MU v pozici proděkana pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu. Odborně se zabývá problematikou daní, účetnictví a podnikových financí. Je autorem více než 100 odborných publikací a článků z této oblasti a řešitelem či spoluřešitelem několika projektů.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.