V soutěži o nejlepší ekonomické diplomky se nejvýše umístila absolventka ESF MU!

Má na hodnotu firem vliv to, zda se chovají ekologicky a sociálně odpovědně? Natálie Gríllusová, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je přesvědčená o tom, že rozhodně ano. S diplomovou prací na toto téma zvítězila ve čtvrtém ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, který se konal na sklonku roku 2022.

6. 2. 2023 Ekonomicko-správní fakulta MU

Ve své diplomce s názvem „Faktorové modely s využitím ESG jako risk faktoru“ navrhla vlastní model na oceňování hodnoty firem, který počítá i s tím, jak odpovědně se firmy chovají v ekologické a sociální oblasti a v systému správy a řízení (ESG – z anglického Environmental, Social and Corporate Governance). Autorka následně model aplikovala na historických datech 66 společností z indexu FTSE 100, a to z období mezi roky 2016–2022. Výsledky jejího modelu jsou jednoznačné – odpovědnost v oblasti ESG se firmám vyplácí a jejich hodnota roste rychleji!

„Finanční trhy reagují na požadavky společnosti. Stále více investorů hledá investice s pozitivním dopadem na životní prostředí, spravedlivé postupy vůči zúčastněným stranám nebo odpovědné řízení podniků. S rostoucím zájmem o tento typ investic roste i hodnota společnosti, která se touto problematikou aktivně zabývá,“ vysvětluje Natálie Gríllusová.

„Diplomová práce Natálie Gríllusové je aktuální, zajímavá, inovativní a velmi dobře zpracována jak po teoretické, tak po praktické stránce. Autorce se podařilo vytvořit robustnější model na oceňování aktiv, který prokazuje, že odpovědné chování se firmám vyplácí. Natálie se tak zaslouženě stává vítězkou letošního ročníku soutěže,“ hodnotí Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services.

Tomáš Plíhal a Natálie Gríllusová, vítězka soutěže Atlas Copco Serices.

Natálie svoji diplomovou práci obhajovala na Katedře financí a jejím vedoucím byl Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. Ten vidí přínos práce hlavně v aktuálnosti tématu a precizní analýze opřené o nejnovější vědecké poznatky z daného oboru.

Natálie není jediná absolventka ESF MU, která v soutěži zabodovala. V TOP TEN se umístil také Dávid Pišoja, který se zabýval analýzou spotřebitelského chování generace Millenials, konkrétně jejich rozhodováním při využívání sdílené dopravy. Tato práce může v budoucnu posloužit jako podklad k doporučení pro firmy, které platformy sdílené dopravy poskytují. Dávid na tématu pracoval pod vedením doc. Ing. Pavly Marciánové, Ph.D. z Katedry podnikového hospodářství.

Dávid Pišoja se umístil mezi deseti nejlepšími.

Oceněné diplomové práce jsou důkazem toho, že absolventi ESF MU jsou na špičkové úrovni v kvalitě vědecké práce, ale je také zřejmé, že se věnují problematice s velkým přesahem do ekologických a sociálních trendů. Zkrátka, že z nich budou opravdoví ekonomové nové generace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.