Úspěch v soutěži GAMU Career Restart

29. 11. 2021 Daniela Marcollová

Bez popisku

Dominika Tóthová získala grantem Career Restart podporu 500 tisíc korun ročně na dobu dvou let (2022–2023). Tyto prostředky jsou pro ni příležitostí rozvíjet a rozšiřovat dosavadní výzkumné aktivity na poli ekonomie životního prostředí a ekonomie zdraví. Své výzkumné cíle spatřuje ve zkoumání ekonomických důsledků zdravotních dopadů způsobených expozicí znečištěného ovzduší. Během následujících dvou let bude především monitorovat kvalitu ovzduší na území města Brna a sledovat opatření vedoucí k jejímu zlepšení.

K získání grantu srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve vědeckovýzkumné práci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.