Shrnutí výsledků dotazníkového šetření HR Award 2020

29. 10. 2020 Petra Ježová

Zajímají vás výsledky dotazníkového šetření HR Award? Nestihli jste jejich on-line prezentaci? Stručné shrnutí výstupů a také kroky a opatření, na kterých budeme v následujících letech pracovat, nabízíme zde.

A co jsme zjistili?

Pozitivně byly hodnoceny například pracovní podmínky, které umožňují zaměstnancům sladit práci s rodinným životem nebo hodnocení, které na fakultě pravidelně probíhá a v jehož rámci dostávají zaměstnanci dostatečnou zpětnou vazbu.

Jedním z největších zjištěných nedostatků se ukázala nadměrná pedagogická zátěž a administrativa. Prostor pro zlepšení se nabízí také v oblasti náboru a výběru nových pracovníků, informovanosti zaměstnanců nebo zkvalitnění kontaktů se školiteli.

Ještě jednou děkujeme všem zaměstnancům, kteří věnovali svůj čas vyplněním dotazníku, případně i účasti na Focus group rozhovoru. Vaše názory a zkušenosti byly základem při sestavování Akčního plánu HR Award.

Pokud máte k dotazníkovému šetření další dotazy, pište na petra.jezova@econ.muni.cz.

Další novinky k HR Award můžete sledovat na https://www.econ.muni.cz/vyzkum/hr-award.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.