Giving Day na pomoc Ukrajině na ESF MU se i napodruhé nesl ve znamení účasti, vzájemné podpory a ochoty dlouhodobě pomáhat

23. 2. 2023 Kateřina Eliášová

Letos se blíží smutné první výročí začátku konfliktu, k jehož řešení bohužel nejsme o mnoho blíž než před rokem. Projevuje se únava z válečných témat, obavy z budoucnosti i ekonomické dopady války.

Proděkanka Marie Hladká, patronka Giving Day na ESF MU, však cítila o to větší potřebu v tradici pokračovat.

„I když už odezněl prvotní šok z vypuknutí války, konflikt trvá a naléhavost pomoci není o nic menší. Jsme svědky toho, že i u nás v Česku se objevuje únava z ukrajinského tématu, netolerance a strach. Právě proto považujeme za důležité ukázat, že napříč fakultou nadále cítíme účast k Ukrajině, že dobrovolnická pomoc funguje, a že se při ní mohou spojit studenti i vyučující a společně přiložit ruku k dílu.“

Konflikt na Ukrajině není samozřejmě jediné téma, které se nabízí pro dobrovolnickou pomoc typu Giving Day. „Do budoucna bychom rádi tradici rozšířili na další oblasti, jako třeba pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami, zlepšení života znevýhodněných skupin, zkrátka cokoli, co bude aktuální a bude naši podporu potřebovat“, dodává Marie Hladká.

Do letošního bufetu se zapojily desítky zaměstnanců i studentů ESF MU, a také dva z fakultních partnerů: ZebraAtlas Copco.

Někteří napekli a donesli své výtvory, jiní nakupovali a tím podpořili sbírku finančně. Výtěžek z letošního ročníku po ukončení akce činí více než 30 000 Kč.

„Pro mě je kromě konkrétní pomoci oblastem zasaženým válkou na akci nejcennější její komunitní duch. Studenti i zaměstnanci se prezentují svými domácími výrobky, přinášejí kousek svého osobního života, aby podpořili společnou myšlenku. A to bychom rádi na ESF MU rozvíjeli co nejvíce i do budoucna“, doplňuje děkan fakulty Jiří Špalek, zatímco ochutnává makový rohlíček z dobročinného bufetu Giving Day.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.