ESF MU, FSS MU a Institute for Advanced Studies (IHS) ve Vídni podepsaly Memorandum, které rozšíří možnosti akademické spolupráce

13. 3. 2023 Kateřina Eliášová

Děkani Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty sociálních studií podepsali ve Vídni partnerství s Institute for Advanced Studies.

Díky Memorandu se akademická výměna mezi ČR a Rakouskem dále zintenzivní a naváže na dosavadní společné výzkumné projekty. Za Masarykovu univerzitu Memorandum podepsali děkani Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty sociálních studií. Partnerství s jednou z nejlepších rakouských výzkumných organizací otevírá příležitost k novým interdisciplinárním projektům a mezinárodní spolupráci.

Základem spolupráce bude již nyní probíhající výměna zkušeností, studijní i výukové pobyty akademiků i doktorských studentů. Instituce také chtějí dále rozvíjet výzkumné projekty v oblasti udržitelnosti a enviromentální ekonomie, aplikace behaviorálních metod ve veřejné politice či v oblasti ekonomie zdraví.

„S kolegy z IHS jsme se dohodli na pravidelném setkávání a koordinaci výzkumných aktivit. Velký potenciál vidíme ve spolupráci v oblasti doktorského studia, zejména prostřednictvím stáží studentů a tzv. co-tutelle (dvojího vedení dizertační práce). Těší mě, že inciativa vzešla z rakouské strany. Mimo jiné to potvrzuje zvyšující se mezinárodní význam naší fakulty i celé Masarykovy univerzity“, shrnul svůj pohled na význam Memoranda Jiří Špalek, děkan ESF MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.