Dušan Mladenović: Očkování zdarma pro občany Srbska a okolních zemí zmírnilo dopady pandemie na turismus

16. 10. 2023 Jana Sosnová

Dušan Mladenović na Ekonomicko-správní fakultě MU | Foto: Martin Indruch

Pandemie COVID-19 negativně ovlivnila cestovní ruch na celém světě. V Srbsku ale zareagovali jedinečným způsobem, který může být inspirací pro budoucí vývoj turistického sektoru. O tom, proč se zavedení bezplatných očkování pro občany Srbska a okolních států stalo převratnou iniciativou v oblasti veřejného zdraví, mluví v rozhovoru Dušan Mladenović. Za svůj výzkum získal na jaře Cenu rektora Masarykovy univerzity.

Jaké je Srbsko jako turistická destinace?

Z širšího hlediska Srbsko nepatří mezi známé turistické destinace, protože jeho hrubý domácí produkt je závislý spíše na jiných odvětvích, jako je sektor služeb, IT, automobilový průmysl nebo zemědělství. Ve srovnání s některými jinými zeměmi v regionu, jako je například Chorvatsko, Řecko nebo Černá Hora, je cestovní ruch v Srbsku poměrně málo rozvinutý a zahrnuje především lyžařská střediska a velká města jako Bělehrad, Niš nebo Novi Sad.

Jak vypadal turismus v Srbsku před pandemií?

Před pandemií COVID-19 byl cestovní ruch v Srbsku na vzestupu a postupně získával uznání pro své rozmanité atrakce a kulturní bohatství. Hlavní město Bělehrad bylo proslulé zejména svým energickým nočním životem na březích Dunaje a Sávy a historickými památkami, jako je pevnost Kalemegdan, která nabízí panoramatický výhled na soutok obou řek. Mimo hlavní město přitahovaly mezinárodní pozornost také destinace jako Novi Sad, známý hudebním festivalem EXIT, a Niš, jedno z nejstarších měst v Evropě.

Přírodní krásy Srbska, od národního parku Tara až po pozoruhodný kaňon Uvac, lákaly milovníky outdoorových aktivit, jako je turistika, lyžování a pozorování ptáků. V zemi se nachází také kláštery, které jsou významnými náboženskými a historickými památkami. Zejména ty ve Studenici, zapsané na seznamu UNESCO, přitahovaly poutníky i kulturní turisty. Celkový turistický zážitek doplňovaly místní kuchyně tvořená směsí středomořských a balkánských chutí a tradiční nápoje, jako je Rakija. Díky tomu se ze Srbska postupně začala stávat evropská destinace.

Jak do rozvíjejícího se turismu zasáhla pandemie?

Pandemie COVID-19 měla na cestovní ruch v Srbsku značný dopad, který odráží celosvětový pokles cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Přísná cestovní omezení, karanténní opatření a obavy o veřejné zdraví vedly k prudkému poklesu počtu zahraničních i domácích návštěvníků, což vážně ovlivnilo příjmy země z cestovního ruchu a souvisejících odvětví. Významné akce, jako například hudební festival EXIT v Novém Sadu, byly zrušeny nebo omezeny, čímž země přišla o jednu ze svých klíčových turistických atrakcí. Hotely, restaurace a cestovní kanceláře se potýkaly s finančními potížemi a některé z nich byly dokonce nuceny ukončit činnost. Vláda sice zavedla různá podpůrná opatření na pomoc sektoru, který se potýkal s problémy, pandemie však přesto narušila pozitivní dynamiku, kterou Srbsko získávalo jako rozvíjející se turistická destinace v Evropě. S postupným zaváděním vakcín a zmírňováním cestovních omezení se turistický sektor začal postupně zotavovat, úplný rozsah dopadů pandemie však stále neznáme.

Jedním z opatřeních podporujících turismus v době pandemie bylo v Srbsku i zavádění očkování zdarma pro jeho obyvatele a občany okolních států. Jaké změny toto neobvyklé opatření přineslo?

Zavedení bezplatného očkování proti COVID-19 pro obyvatele Srbska a sousedních zemí bylo převratnou iniciativou v oblasti veřejného zdraví s rozsáhlými sociálními, ekonomickými a diplomatickými důsledky. Tím, že Srbsko nabídlo očkovací látky nejen svým občanům, ale i obyvatelům okolních zemí, se stalo regionálním lídrem v reakci na pandemii a podpořilo dobrou vůli a diplomatické vztahy na Balkáně. Tento krok rovněž pomohl urychlit celkovou míru proočkovanosti v regionu, čímž přispěl ke stádové imunitě a usnadnil znovuotevření podniků, včetně těžce postiženého odvětví cestovního ruchu. Nárůst počtu očkovaných osob vedl k postupnému zmírnění opatření v oblasti veřejného zdraví, což umožnilo obnovení kulturních akcí, veřejných shromáždění a mezinárodních cest, které jsou pro ekonomiku země životně důležité. Tato politika navíc pomohla zmírnit nerovnost v očkování tím, že umožnila snadnější přístup k vakcínám lidem v sousedních zemích, kde mohla být jejich dostupnost omezená.

Co zkušenost ze Srbska znamená pro budoucnost cestovního ruchu?

Zkušenost s tím, jak se Srbsko dokázalo přizpůsobit výzvám, které přinesla pandemie, může sloužit jako případová studie odolnosti a inovací v oblasti cestovního ruchu. Rozhodnutí nabídnout bezplatné očkování obyvatelům i lidem ze sousedních zemí nejen pomohlo zvládnout pandemii na místní úrovni, ale také představilo novou formu takzvané zdravotní diplomacie, která by mohla inspirovat další země, aby v době krize uvažovaly více regionálně. Způsob, jakým Srbsko zvládlo pandemii, také zdůrazňuje význam agilního řízení a potřebu, aby země měly pohotovostní plány, které umožní jejich odvětví cestovního ruchu rychle se přizpůsobit vnějším šokům.

Pandemie také urychlila trend digitalizace, jak je vidět na tom, že Srbsko využívá technologie k prosazování bezpečnostních opatření a sdělování cestovních doporučení, čímž dává příklad, jak efektivně spravovat informace v době krize. Schopnost země postupně znovu otevřít kulturní a rekreační akce díky úspěšnému zavedení bezpečnostních protokolů nabízí poučení, jak sladit veřejné zdraví s ekonomickými požadavky. Všechny tyto zkušenosti poskytují cenné poznatky o tom, jak může být cestovní ruch v postpandemickém světě odolnější, inkluzivnější a přizpůsobivější.

Jak ovlivnila pandemie turismus v Evropě?

Pandemie COVID-19 měla hluboký a dalekosáhlý dopad na cestovní ruch v celé Evropě, která je domovem některých z nejnavštěvovanějších měst a památek na světě. Počet příjezdů zahraničních turistů nebývale poklesl, což vážně ovlivnilo ekonomiky, které jsou na cestovním ruchu silně závislé – například Itálii, Španělsko a Řecko. Cestovní omezení, karanténní nařízení a různé stupně výluk vedly k rozsáhlému rušení letů, hotelových rezervací a zájezdů, což mělo za následek obrovské ztráty příjmů a rozsáhlou nezaměstnanost v odvětví cestovního ruchu. Mnoho kultovních akcí, od německého Oktoberfestu po španělskou La Tomatinu, bylo buď zrušeno, nebo výrazně omezeno.

Krize však také podnítila inovace a změny v tomto odvětví, urychlila zavádění digitálních technologií pro rezervace a odbavení a zdůraznila význam flexibilní cestovní politiky. Pandemie také vedla k přehodnocení udržitelného cestovního ruchu, protože přestávka poskytla příležitost k obnově nadměrně navštěvovaných míst a podnítila diskuse o tom, jak může být budoucí cestovní ruch odpovědnější a méně škodlivý pro místní ekosystémy a komunity.

Dušan Mladenović se zabývá výzkumem v oblasti ústní komunikace (Word of Mouth v angličtině), digitálního marketingu a chování spotřebitelů online. Zaměřuje se zejména na odvětví cestovního ruchu, cestování a pohostinství. Dosud byly jeho výzkumy publikovány ve špičkových mezinárodních časopisech, jako např: Current Issues in Tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Telematics and Informatics nebo International Journal of Consumer Studies.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.