Dobrovolnickou studentskou pomoc podpoří nový předmět

14. 2. 2023 Ekonomicko-správní fakulta MU

Marie Hladká, proděkanka pro prezenční studium a garantka předmětu Studentská dobrovolnická činnost | Foto: Jan Prokopius

Složitá doba, v níž se nacházíme, ukazuje, jak důležité je vychovávat a vést k filantropii, dobrovolnictví a společenské zodpovědnosti. Unikátní a nedocenitelná aktivita centra MUNI POMÁHÁ ukazuje, že kromě třetí role univerzit je nutné posilovat i něco jako třetí roli studenta. Děkan Ekonomicko-správní fakulty proto uvítal snahu rozvíjet myšlenku, která takovou aktivitu podpoří a vznikl předmět, jenž chce motivovat k pomoci a rozvíjet kompetence důležité pro dobrovolnickou činnost. Takové úsilí je ostatně součástí Dlouhodobého záměru, v němž se škola zavazuje posilovat společenskou úlohu Masarykovy univerzity.

Nejedná se však o čerstvou iniciativu. Fenomén dobrovolnictví stojí v centru zájmu výzkumného institutu Centrum pro výzkum neziskového sektoru již dlouhou dobu. „S nástupem na pozici proděkanky pro studium jsem toto téma začala vnímat i ve spojení s našimi studenty. Uvědomila jsem si, v návaznosti na známé motto „Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života“, že právě prostřednictvím dobrovolnické činnosti mohou naši studenti načerpat zkušenosti, které jim my vyučující předáváme velmi obtížně,“ vysvětluje vznik nového předmětu proděkanka pro prezenční studium Marie Hladká. Podle ní bude pro absolventa obrovskou výhodou i uplatnění nově nabytých poznatků v rámci budoucího profesního zaměření.

 „Chtěli bychom vyslat signál, že je smysluplné pomáhat. Podílet se na rozvoji společnosti třeba tímto způsobem. Fakulta si studentů, kteří se do pomoci zapojí, váží a symbolickým poděkováním je možnost získání kreditů,“ říká paní doktorka Hladká a dodává, že pomocná ruka je zapotřebí neustále. „Dnes si všichni uvědomujeme, že potenciál pomoci, který v sobě nese studentská komunita, je obrovský. Je na nás studentům ukázat, že tyto aktivity nevnímáme pouze jako nějakou oběť, povinnost či šlechetný dar, za který jim poděkujeme v článku či dáme ocenění. Jedná se o specifickou součást jejich vzdělanostního profilu, se kterým budou jednou opouštět naši fakultu.“

Studentská dobrovolnická činnost bude vypisována každý semestr a je možné ji absolvovat opakovaně. Pro začátek je však doporučeno nejprve dobrovolnickou aktivitu vybrat, případně doložit její absolvování pomocí formuláře. Lze vybírat z aktuální nabídky centra MUNI POMÁHÁ, ale také stáží, které pořádají nejrůznější organizace zaměřující se na řešení krizových situací nebo třeba humanitární a rozvojovou pomoc. Zapsat do předmětu se může i aktivní dárce krve či krevní plasmy. Jednoduše řečeno, oblastí, v nichž je možné pomáhat, je mnoho.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.