Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Zahraniční mobility

Internacionali­zace na vysokoškolské úrovni přispívá k větší informovanosti pedagogů a výzkumných pracovníků, k zapojení vyučujících do aktuálních celosvětových trendů v univerzitním vzdělávání a dává větší prostor k mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými obory.

Pedagogové a výzkumní pracovníci mohou cestovat do zahraničí jak za účelem výuky, tak i za účelem studia; na základě nabytých zkušeností vyučující připravují a vytvářejí nové kurzy, rozšiřují svou publikační činnost a tím přispívají ke zvýšení odborné úrovně fakulty. Další pobyty se týkají mezinárodních konferencí, pracovních setkání při výzkumných projektech, workshopů a reprezentace fakulty.

Přítomnost zahraničních vyučujících na fakultě a přítomnost zahraničních studentů, kteří jako doktorandi mohou a měli by být vědeckým přínosem pro Masarykovu univerzitu, obohacuje osnovy studijních programů a přináší nové metody a přístupy ke vzdělávání.

Zahraniční oddělení zabezpečuje veškerou administrativu spojenou s výjezdem pedagogů a dalších pracovníků do zahraničí, poskytuje aktuální informace, aktivně se podílí na vytváření nových možností spolupráce se zahraničními institucemi a zahraničním pedagogům je plně k dispozici ve zprostředkování jejich pobytu u nás.