Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Věda a výzkum

Výzkumná práce na ESF je soustředěna do různých oblastí ekonomie, hospodářské politiky, veřejné ekonomie, podnikového hospodářství a financí. Fakulta se snaží vytvářet optimální podmínky pro zkoumání zásadních otázek ve všech zmiňovaných oblastech. Za tímto účelem jsou přímo na fakultě organizovány vědecké konference, odborné akce a semináře, je podporována zahraniční spolupráce, vědeckým pracovníkům je poskytován kvalitní informační servis v podobě vybavené knihovny včetně přístupů k elektronickým informačním zdrojům.

Významnou roli ve vědě a výzkumu na ESF hrají studenti doktorských studijních programů.

Oblasti vědy a výzkumu

Výzkumné aktivity odborníků na Ekonomicko-správní fakultě jsou zaměřeny především na tyto oblasti:

  • Ekonomické teorie, ekonometrie, mikroekonomie, makroekonomie
  • Hospodářská politika, aplikovaná ekonomie
  • Účetnictví, bankovnictví, finance
  • Management, marketing, podniková ekonomika
  • Veřejná ekonomie a finance, regionální ekonomie a správa

Na fakultě dále fungují samostatná výzkumná pracoviště, která soustředí významné odborníky i mladé začínající vědecké pracovníky.

Další vědecké aktivity