Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Nápověda k orientaci na webu ESF

Informace o stránkách

Základním stavebním prvkem webu Ekonomicko-správní fakulty jsou texty – zjednodušeně řečeno by se dalo říci, co jedna webová stránka, to jeden zobrazený text. Kromě samotného obsahu textu v těle stránky a jasně identifikovatelného obsahu v záhlaví lze ke každému textu navíc zjistit další informace po kliknutí na odkaz „O této stránce“ v pravém dolním rohu každé stránky (blok I na obrázku níže). Pokud je v prohlížeči povolen jazyk javascript, zobrazí se informační box (blok H na obrázku níže) s následující­mi údaji:

 • Poslední aktualizace – obsahuje datum a čas poslední změny právě zobrazené stránky.
 • Správce stránky – jméno osoby, která je kompetentní k úpravám obsahu zobrazené stránky a na kterou je vhodné se obracet pro případnou diskuzi k obsahu zobrazené stránky.
 • Počet přístupů – základní údaje o čtenosti zobrazené stránky.
 • Naposledy čteno do cache – datum a čas posledního generování obsahu stránky z databáze; pokud se domníváte, že zobrazený obsah stránky není zcela aktuální, můžete si vynutit obnovení obsahu.
 • Permanentní URL – URL z adresního řádku právě zobrazené stránky je generováno automaticky z názvu textu a názvů kategorií, pod který text spadá – což znamená, že se může změnit a navíc bývá poměrně dlouhé. Permanentní URL je alias na zobrazenou stránku, který je relativně krátký a neměnný.

Schema webové stránky ESF

Navigace na webu ESF

Veškeré texty prezentované na webu ESF jsou uspořádány do stromovité struktury, jejíž část (odpovídající zařazení aktuálního textu) je zobrazena na každé stránce v levém sloupci pod nadpisem aktuální sekce webu (blok F na obrázku). Sled kategorií, pod kterou je aktuálně zobrazený text zařazen, je ve „Struktuře webu“ vyznačen hnědým textem, navíc je tento sled kategorií vypsán na každé stránce hned vlevo nahoře (blok A na obrázku). Veškeré vypsané texty ve stromu samozřejmě představují aktivní odkazy, takže se lze snadno dostat na vyšší úroveň či se zanořit do nějaké jiné kategorie. Ikonky ve stromovité struktuře mají následující význam:

 •  – dané téma se dále větví, po rozkliknutí se zobrazí další texty
 •  – dané téma už dále nepokračuje
 •  – odkaz přesměrovává do jiné části webu případně do univerzitní databáze

Na titulní stránku webu ESF se lze dostat přes odkaz „ESF“ vlevo nahoře na stránce (prezentuje nejvyšší kategorii, která se pro svou jedinečnost ve „Struktuře webu ani nevypisuje“) nebo kliknutím na název fakulty v záhlaví.

Kompletní přehled o stromovité struktuře webových stránek ESF lze získat z automaticky generované mapy stránek.

Ostatní prvky na stránce

 1. Ikony vlaječek vpravo nahoře na stránce (blok B na obrázku) slouží k přepínání mezi jazykovými verzemi – českou, anglickou a – prakticky jen pro účely prezentace studijního programu francouzsko-českého studia veřejné správy – francouzskou.
 2. Ikonky v záhlaví (blok C na obrázku) slouží jako rychlé odkazy pro „favorizované služby“, jmenovitě kontakty, mapu stránek, vstup do webové administrace k editaci obsahu webu, statistiku přístupů a nápovědu, kterou právě čtete.
 3. Vyhledávací pole společně s tlačítkem (blok D na obrázku) slouží k vyhledání stránek na webu podle zadaných klíčových slov.
 4. Hlavní rozbalovací menu představuje nejvyšší úrovně webu ESF pro rychlý přesun mezi různými webovými sekcemi.
 5. Rozbalovací odkazy dole na stránce (blok G na obrázku) doplňují kolekci odkazů přítomných na každé stránce o užitečné odkazy na související služby jako Informační systémy, Knihovní služby, Webové služby apod.

Ikonky u odkazů

Drobné ikonky na konci popisku odkazu slouží k upřesnění cíle odkazu. Aktuálně se lze setkat s následujícími typy odkazů:
 – odkaz vede na jinou stránku v rámci webu ESF
 – odkaz směřuje do veřejné části dokumentového serveru IS MU
 – odkaz směřuje do autorizované části dokumentového serveru IS MU, bude zapotřebí se přihlásit
 – odkaz vede mimo web ESF i mimo dokumentový server IS MU