Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Výzkum konkurence na trhu dopravních služeb

Tým dlouhodobě řeší problematiku konkurenčního prostředí na trzích dopravních služeb, zejména v odvětví železniční dopravy. Předmětem výzkumu je systém regulace trhu a detekce narušení pravidel konkurence. Výzkum je dlouhodobě podporován externími granty (GAČR 2004–2010 teorie a praxe dopravní politiky, TAČR 2012–2015 metodiky pro liberalizaci a regulaci trhu) i granty interními (projekty specifického výzkumu z let 2004–2009 zaměřené na soutěžní aspekty mikroekonomické teorie a projekty z let 2010–2014 systematicky zkoumající možnosti využití mikroekonomických metod v aplikované politice hospodářské soutěže).
Specifickou výzkumnou metodou, již tým dlouhodobě používá a rozvíjí, je šetření chování spotřebitelů na trzích dopravních služeb prováděné dotazníkovým průzkumem.

Web týmu: http://www.ekonomiedopravy.cz

Vedoucí týmu: Martin Kvizda

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz