Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

The Brno Epistemology and Social Ontology Group

Předmětem zájmu mezioborové výzkumné skupiny BESOG (The Brno Epistemology and Social Ontology Group) [link: http://besog.econ.muni.cz/] jsou otázky podstaty a struktury společenské reality a možností a limitů jejího poznání. Skupina BESOG pořádá s týdenní frekvencí Bráfův seminář nad četbami textů k metodologii ekonomie (reading group) [link: http://besog.econ.muni.cz/braf.html].

Za katedru ekonomie se práce v BESOG účastní Josef Menšík.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz