Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Makroekonomické modelování chování ekonomiky během hospodářského cyklu.

Společným jmenovatelem aktivit v rámci tohoto výzkumného týmu je jeho zaměření na analýzu chování ekonomiky během hospodářského cyklu. Dalším společným jmenovatelem je to, že k této analýze jsou využívány dynamické makroekonomické modely, a to konkrétně DSGE modely a VAR modely.
Prvně jmenované představují dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy odvozené z mikroekonomických základů, přičemž tyto modely se v posledních letech stávají hlavním nástrojem pro provádění a analýzu monetární politiky v centrálních bankách.
VAR modely představují jakousi alternativu k DSGE modelům, přičemž v případě VAR modelů se jedná spíše o ateoretický a statistický přístup k modelování.

Hlavní výzkumné aktivity se týkají následujících témat:
(i) asymetrie šoků, strukturální rozdíly a synchronizace hospodářského cyklu mezi českou ekonomikou a eurozónou
(ii) problematika detrendování v DSGE modelech
(iii) analýza strukturálních změn v české ekonomice pomocí DSGE modelu
(iv) problematika finální data vs real-time data v DSGE modelech
(v) modelování efektů fiskální politiky pomocí VAR modelů
(vi) modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech
(vii) zero lower bound – restrikce na úrokové sazby; (viii) modelování finančních frikcí v DSGE modelech.

Vedoucí týmu: Martin Slanicay

Miroslav Hloušek absolvuje na jaře 2016 dvouměsíční stáž na Norwegian Business Shool (BI) v Oslu. Předmětem jeho výzkumu je analýza frikcí na úvěrovém trhu a jejich dopad na ekonomiku v prostředí nízkých úrokových sazeb. Tuto problematiku bude řešit v rámci DSGE modelu. Během stáže využije především možnost konzultací s předními odborníky v této oblasti. Sekundární aktivitou je tzv. „job shadowing“, tedy sledování výzkumného pracovníka při jeho činnosti. Mentorem je Gisle James Natvik, absolvent University of Oslo, výzkumný pracovník Norges Bank a v současnosti docent na Katedře ekonomie (BI) s velmi solidními publikačními výsledky.

Výsledky výzkumu budou od února 2016 průběžně zveřejňovány na univerzitním webu Miroslava Hlouška.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz