Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Kvantitativní metody a makroekonomické modelování

Výzkumný tým v oblasti kvantitativních metod a makroekonomického modelování v sobě zahrnuje dva proudy výzkumu. Historicky nejstarším z nich je zaměření na rozvoj a aplikaci dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE) a monetární makroekonomické modely jako takové. Tento proud pod vedením profesora Osvalda Vašíčka navazuje na tradici řady úspěšných grantových výzkumných projektů GA ČR a projektů řešených ve velmi těsné spolupráci s Českou národní bankou a jejími odborníky. Aktuálně je pozornost zaměřena na modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi na trhu práce, implementace nekonvenční monetární politiky a rozvoj technických nástrojů identifikace silně nelineárních dynamických modelů s v čase proměnnými parametry. Pozornost je věnována rovněž prognózám a predikční výkonnosti používaných modelů. Rozvíjeny jsou i další typy strukturálních modelů umožňující zkoumat převážně kvantitativní dopady fiskální politiky a role institucí v ekonomikách, které prošly transformačním procesem. Mezi projekty řešené v posledních letech patří zejména:

Projekt specifického výzkumu MUNI/A/1235/2014 Aktuální přístupy k tvorbě a implementaci dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy

Projekt specifického výzkumu MUNI/A/0808/2013 Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce

Výzkumný projekt ČNB B2/13 Labour Market Modelling within a DSGE Approach

Druhý proud této výzkumné aktivity se zaměřuje na aplikace klasických a bayesovských ekonometrických nástrojů a technik zejména v oblastech: modelování trhu práce, modelování malých otevřených ekonomik, soutěžní ekonomie i finanční ekonomie. Díky používaným a rozvíjeným kvantitativním metodám má tato oblast výzkumu velmi univerzální využití s velmi dobrou uplatnitelností v mezioborových výzkumných aktivitách. Do vědecko-výzkumné činnosti jsou zapojování nejen kmenoví zaměstnanci katedry, ale i studenti doktorských, magisterských a bakalářských oborů. Úspěšným projektem na tomto poli výzkumu se zapojením zejména studentů magisterských studijních programů byl projekt podpořený prostředky Fondu rozvoje Masarykovy univerzity:

Projekt FRMU MUNI/FR/0081/2014 Ekonometrické nástroje a techniky v reálných ekonomických aplikacích

Vedoucí týmu: Daniel Němec

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz