Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Instituce a hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách

Tým zpracovává různá témata, která se zabývají výzkumem v oblasti institucí a hospodářské politiky v zemích, které prošly ekonomickou transformací po roce 1989.
Hospodářská politika i vývoj institucí jsou stěžejní témata, která katedra ekonomie zpracovává s úzkou vazbou na pedagogický proces. V konkrétní rovině se v oblasti hospodářské politiky jedná o téma z měnové, fiskální a zahraničně obchodní politiky. V rámci vývoje institucí se členové týmu zabývají obecnou vazbou institucí na hospodářský růst a různými aspekty politické vývoje.

Dalším (specifickým) tématem, který tým zpracovává je fungování centrálně plánované ekonomiky a její přechod na ekonomiku tržní.

Tým získal na období 2015–2018 tříletý grant GAČR (15–09404S) na výzkum chování podniků v centrálně plánované ekonomice pod názvem Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu.

Vedoucí týmu: Libor Žídek

Výzkum významu institucionálního prostředí se dosud soustředil na roli stavu institucí na reálnou ekonomiku. Výjimkou je již starší výzkum Berggren et al. (2011), který ukázal na vazbu mezi ekonomickým růstem a stabilitou institucí. V rámci programu CZ07 byl z Norských fondů podpořen výzkumný projekt Štěpána Mikuly, který slibuje vnést větší pochopení do vztahu popsaného Berggrenem et al. Jádrem projektu je rozlišení pozorované volatilita na její predikovatelnou a nepredikovatelnou část a zkoumání vlivu obou složek na růst. Štěpán Mikula bude na projektu pracovat v rámci čtyřměsíční stáže na NTNU Trondheim ve spolupráci s Peterem Molnárem.
Výsledky výzkumu budou od dubna 2015 postupně zveřejňovány na univerzitním webu Štěpána Mikuly.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz