Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Inovace a regionální rozvoj

Výzkumný tým se dlouhodobě zabývá významem inovací v regionálním rozvoji a možnostmi jejich podpory. Podpora inovací na regionální úrovni je v současnosti velmi aktuální problematikou, neboť regiony mají své specifické rysy, které jim umožňují podněcovat rozvoj inovací a lépe zacílit podpůrné nástroje. Mezi výhody regionů patří prostorová blízkost mezi jednotlivými aktéry inovačních procesů, s tím související formální a neformální vazby, možnost sdílení specializované infrastruktury a využívání jedinečných znalostí a dovedností jeho obyvatel. Jednotlivé regiony se mezi sebou odlišují v mnoha aspektech a mají různé předpoklady pro rozvoj inovací, a proto je vhodné přizpůsobit inovační nástroje povaze konkrétních regionů.
Předmětem výzkumu jsou charakteristiky regionálních inovačních systémů, předpoklady regionů pro tvorbu a difúzi inovací, nástroje regionální a inovační politiky pro zavádění a šíření inovací a úloha znalostí v regionálním rozvoji.

Vedoucí týmu: Viktorie Klímová

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz