Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize

Výzkumný tým se zaměřuje na jeden z velmi aktuálních a palčivých problémů Evropy: nárůst volební podpory extremistických a populistických stran. Viditelným (přinejmenším mediálně) se stal souběžně se světovou ekonomickou krizí. Cílem výzkumu proto bude ověřit, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila ekonomická krize vzestup volební podpory extremistických a populistických stran. Analýza se zaměří na členské země Evropské unie nejen v dotčeném období 2008–2014, ale bude reflektovat také léta mu předcházející. Existují totiž indicie, které naznačují, že se ekonomická krize stala pouze nástrojem k odhalení hlubších pnutí uvnitř evropské společnosti, která mají dlouhodobější charakter. Projekt proto využije nejen poznatků ekonomie, ale i ostatních společenských věd. Spojí vědce ze tří fakult Masarykovy univerzity (ESF, PrF, FSS) a pěti vědních oborů, které jsou pro zkoumání této problematiky nezbytné (ekonomie, politologie, práva, sociální psychologie a sociologie). Interdisciplinarita projektu je zdrojem inovativnosti v mezinárodním měřítku. Dalším důležitým aspektem projektu je jeho přesah do praxe. Při boji proti negativním důsledkům extremismu a populismu se totiž nelze spokojit pouze s platnou legislativou, ale je nutné těmto jevům předcházet preventivními kroky. K nutným změnám musí dojít na úrovni hospodářských politik vlád a jejich přístupu k menšinám, imigrantům, odkazu minulosti, prosazování nezávislosti soudní moci apod. Bez důkladného poznání determinant nárůstu volební podpory extremistických a populistických stran však nelze k těmto krokům přistoupit.

Složení výzkumného týmu je následující:

Hlavní řešitel:

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

Spoluřešitelé:

Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M., PrF MU, Katedra mezinárodního a evropského práva, specializace: mezinárodní právo veřejné, lidská práva Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., FSS MU, Katedra politologie, specializace: populismus, volební chování

Členové týmu:

Ing. Jitka Doležalová, Ph.D., ESF MU, Katedra ekonomie, specializace: politická ekonomie a hospodářská politika doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., PrF MU, Katedra trestního práva, specializace: trestní právo Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., FSS MU, Katedra psychologie, specializace: sociální psychologie PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., FSS MU, Katedra sociologie, specializace: sociologie, otázky menšin a imigrantů Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D., FSS MU, Katedra politologie, specializace: politický extremismus, bezpečnostní politika Mgr. Hana Fitzová, ESF MU, Katedra ekonomie, specializace: ekonometrie Mgr. Zuzana Scott, FSS MU, Katedra psychologie, specializace: sociální psychologie Mgr. Michal Šindelář, FSS MU, Katedra sociologie, specializace: kvantitativní me­tody

Podpora na výzkum je čerpána z Grantové agentury Masarykovy univerzity (MUNI/M/1748/2014). Výzkum probíhá v období od 01. 03. 2015 do 31. 12. 2017.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz