Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Vědecké časopisy vydávané ESF MU

Národohospodářský obzor

Národohospodářský obzor je časopis indexovaný v databázi Scopus, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodář­ského, jehož první číslo vyšlo v roce 1896. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.

Od roku 2014 je časopis indexován v databázích SCOPUS a ERIH PLUS.

Financial Assets and Investing

Odborný recenzovaný časopis vydávaný ESF, který se zaměřuje na finanční trhy, bankovnictví, pojištění apod.

Pro rok 2015 je časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od dubna 2015 je časopis indexován v databázi ERIH PLUS.

Czech Journal of Tourism

Vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů. Časopis je zaměřen na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.

Pro rok 2015 je časopis zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od února 2015 je časopis indexován v databázi ERIH PLUS.

Central European Journal of Management

Central European Journal of Management (CEJM) je vědecký recenzovaný časopis vycházející pololetně od roku 2014 na Masarykově Univerzitě v Brně.
Zveřejňuje teoretické práce, výsledky realizovaných výzkumných aktivit a praktických aplikací, recenze a konzultace. Publikace jsou zaměřeny zejména na problematiku všeobecného managementu, behaviorálních poznatků managementu a kvantitativních aplikací v managementu. Teritoriálně je časopis orientován na prostředí Střední Evropy.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz