Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Proxy-server SVI

Proxy-server Střediska vědeckých informací umožňuje zaměstnancům a posluchačům Ekonomicko-správní fakulty dočasný vzdálený přístup k licencovaným internetovým zdrojům z počítačů nacházejících se mimo budovu fakulty – tj. typicky z domova. Pro použití proxy-serveru je třeba znát své fakultní heslo (viz přehled a příklady použití školních hesel) a nakonfigurovat svůj webový prohlížeč.

Alternativně lze využít i některé univerzitní metody vzdáleného přístupu, kde se používá primární nebo sekundární heslo.

Jak používat proxy-server SVI?

Aby bylo možné proxy-server SVI používat, jsou zapotřebí dva úkony – zaregistrovat IP-adresu svého počítače a sdělit webovému prohlížeči, aby pro přístup na Internet používal náš proxy-server. Nuže:

Registrace se provádí zabezpečeným spojením na odkazované registrační stránce zadáním svého uživatelského jména a fakultního hesla. Úspěšná registrace zaeviduje IP-adresu počítače, z které byla registrace provedena, a do následujících pěti hodin ráno je možné z této IP-adresy proxy-server používat. Je-li potřeba proxy-server používat i v dalších dnech, je zapotřebí registraci provést znovu.

Internet Exploreru postupujte následovně: Nástroje – Možnosti Internetu…, zvolte záložku Připojení a dole klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě. V otevřeném okně zaškrtněte tlačítko Používat skript pro automatickou konfiguraci a do textového pole níže vepište adresu skriptu http://proxy.svi.econ.muni.cz/sviproxy.pac

Kliknutím na obrázek níže jej zobrazíte v původní kvalitě v dokumentu PDF:

Nastavení proxy-serveru v IE

Google Chrome využívá systémového nastavení, tj. ve Windows se proxy-server nastavuje ve stejném dialogovém okně jako Internet Explorer. K dohledání okna v Chrome postupujte v menu Nastavení – Zobrazit rozšířená nastavení – Síť – Změna nastavení proxy ….

V jiných prohlížečích se proxy-server nastavuje analogicky v nastavení připojení, viz návod pro Mozilla Firefox (i zde odkaz vede na PDF):

Nastavení proxy-serveru v Mozilla Firefox

 

A nakonec …

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz