Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Úplný přehled o infozdrojích

Nepřehlédněte!

Důležité upozornění

Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat licenční elektronické informační zdroje jinak než jen pro OSOBNÍ STUDIJNÍ A VÝZKUMNOU POTŘEBU. Hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu či předávání dat ze zdroje dalším osobám je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou fakultu či dokonce MU!

Návod k rozcestníku

Pokusili jsme se zdroje elektronických informací, které v rámci SVI nabízíme, utřídit do tématických skupin ve stromovité struktuře. Pro přehlednost jsou nabízené zdroje prozatím skryty – postupujte kliknutím na zvolenou oblast, čímž zobrazíte vnořenou úroveň nabídek (rozbalovací rozcestník funguje pouze v případě, že máte v prohlížeči povolen jazyk JavaScript).

Náš tip

Pokud se chcete vracet k vámi rozvětvené struktuře rozcestníku, otevírejte odkazy v novém okně či nové záložce (pravým tlačítkem myši nad externím odkazem).

odborné texty a články z vědeckých časopisů a publikací
plné texty knih a článků ze zahraničních periodik
Interscience (Wiley + Blackwell Synergy)
Popis: Databáze plných textů zhruba 1400 časopiseckých titulů z nakladatelství John Wiley and Sons a Blackwell Publishing se třemi miliony článků – především z oblasti medicíny, přírodních věd, ekonomie, sociálních a humanitních věd a dalších (právo, informatika atd.). U většiny titulů je k dispozici retrospektiva až do roku asi 1997.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
SourceOECD
Popis: SourceOECD je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání. Kolekce SourceOECD se skládá z těchto oblastí: Elektronické knihy (plný text), Elektronické časopisy (plný text) a Mezinárodní statistické ukazatele.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
Elsevier/Springer/Wiley
Popis: Český portál zpřístupňující 1105 titulů vědeckých časopisů z nakladatelství Elsevier (ScienceDirect), Springer (Link) a Wiley (InterScience) s plnými texty publikovaných článků. Jde o časopisy zejména z oblasti přírodních věd, medicíny, výpočetní techniky, práva, ekonomie, ale částečně i z oblasti humanitních věd.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
ScienceDirect
Popis: Služba Science Direct zpřístupňuje přes web online verze vědeckých časopisů z nakladatelství Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ale též ekonomie, obchodu a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
EBSCOhost
Popis: Na základě projektu Zpřístupnění plnotextových databází odborných zahraničních periodik programu Open Society Institute – EIFL Direct je pro knihovny ČR na Internetu volně přístupná plnotextová databáze firmy EBSCO. Přináší informace celkem z 2630 časopisů z oblastí jako jsou společenské vědy, vzdělání, management, ekonomie, finance, účetnictví, mezinárodní obchod, zdravotnictví a dalších. Pokud si tedy najdete nějakou zajímavou stať, databáze ji nabízí v elektronické, plné podobě.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
ProQuest 5000
Popis: ProQuest 5000 je informační služba společnosti Bell and Howell Information and Learning. Zpřístupňuje bibliografické záznamy téměř 7000 zahraničních periodik (z toho přibližně 4000 s plnými texty) z medicíny, společenských a humanitních oborů, obchodu a aplikovaných přírodních věd. Výběr databází je velmi široký, vyhledávat je možné nejen v jednotlivých databázích, ale vyhledávání lze též vztáhnout na všechny databáze, nebo vyběr omezit jen na několik bází.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: vysoké školy a veřejné knihovny v ČR (národní licence)
Časopisy American Economic Association
Popis: Plné texty následujících sedmi časopisů:
  • American Economic Journal: Applied Economics
  • American Economic Journal: Economic Policy
  • American Economic Journal: Macroeconomics
  • American Economic Journal: Microeconomics
  • American Economic Review
  • Journal of Economic Literature
  • Journal of Economic Perspectives
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC na ESF MU
The Economist
Popis: Databáze článků z časopisu The Economist umístěná v rámci databáze ProQuest Central.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC na MU
JSTOR
Popis: JSTOR (Journal STORage) představuje digitalizované plné texty z více než 800 západních vědeckých časopisů z humanitních oblastí (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, statistika, vzdělávání). V současné době jsou pro uživatele MU dostupné kolece Art & Science I.–IV a Business II.
Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího mnohdy hluboko do minulého století) až po pohyblivou hranici „tří až pěti let od současnosti“.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
ebrary Academic Complete
Popis: Jedná se o velmi rozsáhlou polytématickou kolekci více než 77 tisíc elektronických knih od 300 významných akademických vydavatelů, které pokrývají prakticky všechny obory na MU: ekonomii a obchod, humanitní vědy, sociální vědy, pedagogiku, právo, přírodní vědy, lékařství, informační technologie, inženýrství a další.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
Virtuální knihovna SVI
Popis: SVI otevřela Virtuální knihovnu, kde všem uživatelům z Masarykovy univerzity nabízí elektronické encyklopedie z vydavatelství Gale a KLUWER/Springer týkající se ekonomie a sociálních studií.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
česká periodika
Monitor tisku
Popis: Články z vybraných českých a slovenských deníků (HN, LN, DNES, Právo atd.), respektive přepisy televizních a rozhlasových zpravodajství (ČT, Nova, Prima, Radiožurnál, F1, Impuls atd.) od společnosti Anopress IT.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: počítače v doméně MU.
E15 online
Popis: Portál ekonomického deníku
Typ informačního zdroje: internetový archív
Dostupné na počítačích: volný zdroj, archivní čísla dostupná po registraci
Strategie
Popis: webové stránky Strategie – časopisu o marketingu, médiích a reklamě.
Typ informačního zdroje: internetový magazín s archívem
Dostupné na počítačích: PC v knihovně (automatické přihlašování)
Respekt
Popis: Databáze článků z časopisu Respekt (nově pod společným účtem u vydavatelství Economia na respekt.ihned.cz)
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: PC v knihovně (automatické přihlašování)
Vesmír
Popis: Populárně vědecké články zaměřené zdaleka nejenom na věci mimo naši planetu.
Pokud se při přihlašování objeví zpráva Vaše jméno, nebo heslo je chybné, zkuste použít tlačítko pro znovunačtení stránky, respektive použijte níže uvedený odkaz ještě jednou.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: automatické přihlašování z počítačů v knihovně nebo via proxy-server SVI
statistické ukazatele a indikátory, hospodářské a teritoriální analýzy
mezinárodní statistiky
Euromonitor Passport (dříve GMID)
Popis: Informační služba nabízející marketingové studie, zjm. v oblasti spotřebního zboží a služeb (potravinářství, kosmetika, ochrana zdraví, čisticí prostředky, spotřební elektronika, domácí přístroje, farmaceutické a výživové produkty aj.), a související demografické a statistické informace (makro i mikro ukazatele), jakož i detailní analytické informace o firmách. Sleduje se přes 200 zemí, studie jsou pořizovány pro 52 zemí.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně ESF
IMF Publications
Popis: Publikace Mezinárodního měnového fondu – plné texty. Jedná se o Working Papers, Country Reports, Economic Issues a Policy Discussion.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: odkudkoliv z Internetu
Databanka Světové banky
Popis: Kolekce desítek databází Světové banky s nejrůznějšími indikátory a podobnými statistickými údaji včetně World Development Indicators, Global Financial Development či Global Economic Monitor + virtuální knihovna e-Library.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: odkudkoliv (databanka) nebo jen z počítačů v SVI (e-Library)
Odkazy: WDI | e-Library
informace o EU a zemích EU
EDS Europäischer Datenservice
Popis: Přístup k hospodářským a socio-demografickým datům EUROSTAT.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: odkudkoliv z Internetu
statistické ukazatele a indikátory ČR
výroční zprávy ČNB a aktuální zprávy o inflaci
Popis: Periodicky vydáváné zprávy ČNB
Typ informačního zdroje: Internet
Dostupné na počítačích: volně dostupné na Internetu
hospodářské analýzy a podnikové informace v ČR
účetní závěrky firem
Popis: obchodní věstník – databáze účetních závěrek s možností fulltextového vyhledávání v textových verzích.
Typ informačního zdroje: data na síťovém disku ESF
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně ESF (viz adresář O:\ucetni_zaverky)
finanční trhy
Patria Plus
Popis: Patria Plus je internetový informační zdroj určený zejména finančním profesionálům, ekonomům a investorům. Přináší nezpožděná data z finančních trhů, původní zpravodajské a analytické výstupy a dále například obsáhlé ekonomické a finanční databáze.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně ESF
bibliografické informace a citační rejstříky
bibliografické informace o vydaných knihách
BookFind
Popis: Databáze knih vydávaných ve světě
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: přístup k databázi je na MU umožněn pouze z počítačů v rámci ústředních fakultních knihoven, a to nejvýše pro tři uživatele souběžně
Česká národní bibliografie
Popis: Databáze knih vydaných v ČR od počátku 20. století.
Typ informačního zdroje: internetová databáze (knihovní katalog)
Dostupné na počítačích: odkudkoliv
bibliografie obsahů odborných periodik
Econlit
Popis: Jedna z nejvýznamnějších databází ekonomické literatury, která představuje základní výzkumný nástroj v ekonomických vědách poskytující bibliografické citace a abstrakty z celosvětové produkce od roku 1969.
Pokrývá širokou škálu různých typů dokumentů publikovaných po celém světě včetně časopiseckých statí, knih a disertací i kolektivních prací jako jsou například sborníky, souborná díla a mnohé další. Tištěným ekvivalentem této DB je časopis Journal of Economic Literature (JEL), který je brán jako nejcitovanější a nejautoritativnější časopis v oblasti ekonomických (a příbuzných) věd.
Obsahuje 581 000+ záznamů s ročním přírůstkem kolem 27 000+ záznamů.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně ESF
Odkazy: EconLit vyberte jako databázi v rámci EBSCOhost
citační rejstřík
Web of Science
Popis: Jedná se o časopiseckou, bibliografickou a citační databázi americké firmy Clarivate Analytics. V zásadě přináší informace o tom, kde, kdo a kdy co napsal a kde kdo a kdy ho citoval, tzv. citační index, hojně užívaný např. při měření tzv. impakt faktoru.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
Scopus
Popis: Multioborová citační databáze odborné literatury. Zahrnuje přes 15 000 recenzovaných (peer-reviewed) titulů, 30 milionů záznamů a 265 milionů referencí. Pro rešerše využívá vyhledávací mechanismus Scirus, umožňuje zobrazit seznam citací a přehled citací.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
hodnocení odborných periodik (impakt faktor)
Journal Citation Reports
Popis: V této databázi můžete získat informace o tom, kolikrát byl daný časopis v daném roce citován, kolik jeho článků bylo citováno a mnoho dalších zajímavých údajů. Tyto údaje a znalost vzájemných vazeb se uplatňují při mapování struktur vědy a vědních oborů, identifikaci výzkumných front, tvorbě atlasů vědy, hodnocení výzkumných pracovišť, porovnávání informační hodnoty časopisů atd.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: všechna PC v doméně MU
právní informace: znění zákonů, norem a příklady právních dokumentů
právní předpisy
ASPI – automatizovaný systém právních informací
Popis: Ucelený právní informační systém, jehož jádrem jsou právní předpisy, judikatura a právní literatura v elektronické podobě s měsíční aktualizací.
Typ informačního zdroje: intranetová databáze
Dostupné na počítačích: studentská PC na ESF s nainstalovaným klientem (knihovna, počítačové učebny) + "možnost terminálového přístupu":[text-606]
Úřední věstník EU
Popis: Série L – Právní předpisy a série C – Informace a oznámení. Dokumenty jsou zde též v češtině.
Typ informačního zdroje: internetová databáze
Dostupné na počítačích: odkudkoliv
vzory smluv a dokumentů
Sagit – vzory smluv a dokumentů
Popis: Vzory smluv a dokumentů od společnosti Sagit.
Typ informačního zdroje: intranetová databáze
Dostupné na počítačích: počítače v EI v knihovně, odkaz na ploše
webové služby, pomůcky, slovníky
slovníky
Cambridge Dictionaries Online
Popis: Elektronické verze slovníků Advanced Learner’s Dictionary, Learner’s Dictionary, Dictionary of American English, International Dictionary of Idioms, International Dictionary of Phrasal Verbs, French-English, Spanish-English.
Typ informačního zdroje: internetová služba
Dostupné na počítačích: odkudkoliv

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz