Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.
Vyhledávání
A A A CZE ENG

Věda a výzkum

Pojďte dělat vědu s námi …

Vydáváme čtyři recenzované vědecké časopisy

esf-science

Časopisy přinášejí nové poznatky z oblastí ekonomie, finančních trhů, cestovního ruchu či managementu, a to jak teoretické práce, tak výsledky z vlastních výzkumů autorů. Všechny zveřejňované texty procházejí důkladným recenzním řízením.

Pořádáme mezinárodní konference, semináře, kolokvia

esf-science

Každoročně na ESF probíhají vědecká setkání věnující se výzkumům ve veřejné ekonomice, regionálních vědách, cestovních ruchu, železniční dopravě a v evropských finančních systémech. Pravidelně také organizujeme konferenci pro doktorské studenty ekonomie.

Dáváme prostor dalším aktivitám

esf-science

Na fakultě působí výzkumná centra a instituty. Rovněž podporujeme přednášky Ekonomické společnosti MU, Klubu investorů a dalších externích spolupracovníků a hostů na ESF.

Těžíme z kvalitních zdrojů informací

esf-science

Modernizované Středisko vědeckých informací v roli vysokoškolské knihovny nabízí studentům, vědeckým pracovníkům i veřejnosti přístup do bohatého knižního fondu a k celé řadě elektronických informačních zdrojů.

„Vyhledávák“ (EDS)

přehled elektronických zdrojů

knihovní katalog Aleph

Kontakty

VaV: veda@econ.muni.cz

SVI: knihovna@econ.muni.cz