Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Společenské

Informace

Spectabilis, doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. a vedení Ekonomicko-správní fakulty MU si Vás dovolují srdečně pozvat na společenské setkání absolventů fakulty, které se bude konat v sobotu 26. května 2007 v prostorách budovy ESF MU, ulice Lipová 41a, Brno.
Pořádáním této akce po dvou letech se snažíme udržovat kontakt našich absolventů s učiteli, spolužáky, kamarády a přáteli z dob studia, a navodit tak příležitost k příjemnému setkání a získání čerstvých informací o tom, co nového je na naší Alma Mater a čím tato nyní žije. Pro nás, organizátory, to bude jistě příjemná možnost zjistit, zda a jak se nám daří náš hlavní úkol – připravovat pro profesionální život dobré a úspěšné odborníky v oblastech ekonomiky, managementu, financí, správy a mnoha dalších.
Na „Absolventský majáles 2007“ jsou srdečně zváni všichni absolventi ESF MU, tedy i ti co tuto pozvánku neobdrželi z důvodů např. změn e-mailových kontaktů, absence v databázi atp. Proto prosíme, informujte o této akci své kamarády a spolužáky z dob studií, jichž se pozvání jejich Alma Mater také týká.
Těšíme se na setkání s Vámi všemi.

Počet přihlášených účastníků na blížící se akci „III. Oficiální setkání absolventů – Absolventský majáles 2007“ ke dni 21. 5. 2007 činil 183 absolventů.