Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka na workshop

Katedra podnikového hospodářství

Vás zve na

Workshop ekonomika a management

který se koná 3. června 2011 v budově Ekonomicko-správní fakulty, Lipová 41a, v Brně-Pisárkách jako doprovodná odborná akce Slavnostní konference k 20. výročí založení ESF MU.

Cílem workshopu je sdílení poznatků a předání zkušeností z oblasti výzkumu a výuky ekonomiky a managementu organizací.

Ústředním tématem workshopu bude:

Hledání cest k efektivní prezentaci výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech.

Dalšími tématy jsou:

 • Nové přístupy k výuce ekonomiky a managementu organizací.
 • Výsledky výzkumů v oblasti ekonomiky a managementu organizací.

Sborník

Výstupem konference bude předkonferenční sborník s ISBN. Sborník vyjde v elektronické podobě na CD-ROM a účastníkům bude předán na konferenci.

Formální struktura příspěvku

Příspěvek musí obsahovat:

 • název v češtině (slovenštině)
 • název v angličtině
 • identifikaci autora včetně kontaktních údajů
 • anotaci a klíčová slova v češtině (slovenštině)
 • anotaci a klíčová slova v angličtině

Písmo: Times New Roman, vel. 12
Řádkování: jednoduché, mezi odstavci volný řádek
Okraje: 2,5 cm ze všech stran
Rozsah příspěvku je maximálně 7 stran (formát A4), anotace maximálně 15 řádků. Vzor příspěvku zde

Organizační pokyny

 • Na konferenci se přihlašuje prostřednictvím Konferenčního systému, uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2011.
 • Prosíme o zaslání příspěvku v rozsahu max. 2 500 slov do 30. dubna 2011 na adresu kozub@mailmuni.cz
 • Jednacím jazykem konference je čeština.
 • Kapacita účastníků konference je omezena na 30 osob, účastnický poplatek na konferenci se neplatí.
 • Místo konání: posluchárna P9, 4. nadzemní podlaží vlevo, Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno

Garant workshopu prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. vedoucí Katedry podnikového hospodářství blazek@econ.muni.cz

Kontaktní osoba Ing. Michal Kozub Kozub@mail.muni.cz

Minilogo oslav 20. výročí založení ESF
Tento workshop je součástí akcí k oslavám 20. výročí založení ESF MU