Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

na workshop

Praxe a stáže

Workshop bude zaměřen na zhodnocení současného způsobu poskytování praxí a stáží, na identifikaci silných a slabých stránek systému a hledání možností pro jeho inovaci a zlepšení.

V úvodní části workshopu budou prezentovány výsledky Analýzy praxí a stáží na ESF v letech 2006–2010, tj. od okamžiku jejich zavedení do studijního plánu fakulty. Účastníci budou rovněž seznámeni se zpětnou vazbou studentů k absolvovaným praxím a stážím. Klíčovou částí workshopu bude diskuze mezi zástupci organizací poskytujících praxe a stáže, zástupci fakulty a studenty.

Předběžný program

8.30–9.00 Shromáždění účastníků
9.00–10.15 Prezentace výsledků Analýzy praxí a stáží na ESF v letech 2006–2010, diskuze
10.15–10.30 Přestávka
10.30–12.00 Prezentace zpětné vazby studentů k absolvovaným praxím a stážím, diskuze
12.00–13.00 Oběd (menza Vinařská)

Organizační pokyny

  • Na workshop se přihlašuje prostřednictvím Konferenčního systému, uzávěrka přihlášek je 15. května 2011.
  • Prosíme o zaslání anotace příspěvku do 30. dubna 2011.
  • Budeme velice rádi, pokud se rozhodnete v rámci workshopu vystoupit s vlastním příspěvkem. V učebně bude pro prezentaci k dispozici počítač a projektor. Stručnou anotaci Vašeho příspěvku, prosím, zašlete na adresu klara.buryskova@econ.muni.cz do 30. dubna 2011.
  • Jednacím jazykem workshopu je čeština.
  • Kapacita účastníků workshopu je omezena na 30 osob, účastnický poplatek se neplatí.
  • Místo konání: učebna S17, 4. nadzemní podlaží Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno (kde nás najdete)

Garant workshopu

Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy
simona@econ.muni.cz

Kontaktní osoba

Ing. Klára Burýšková
mobil: 775 938 154
e-mail: klara.buryskova@econ.muni.cz

Minilogo oslav 20. výročí založení ESF
Tento workshop je součástí akcí k oslavám 20. výročí založení ESF MU


Logo OP VK na MU
Workshop je součástí projektu OPVK „Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15­.0280)