Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

na workshop

Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech

Hlavním tématem workshopu budou aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech pod odbornou garancí vedoucího Katedry aplikované matematiky a informatiky na ESF MU a za účasti vyučujících katedry. Příspěvky přihlášených účastníků budou zahrnuty do elektronického sborníku.

Předběžný program

9.00–9.30 Shromáždění účastníků
9.30–12.00 Dopolední blok příspěvků
12.00–13.00 Oběd (menza Vinařská)
13.00–15.00 Odpolední blok příspěvků a závěr

Organizační pokyny

  • Na workshop se přihlašuje prostřednictvím Konferenčního systému, uzávěrka přihlášek je 15. května 2011.
  • Prosíme o zaslání anotace příspěvku do 15. května 2011.
  • Jednacím jazykem workshopu je čeština a slovenština.
  • Kapacita účastníků workshopu je omezena na 30 osob, účastnický poplatek se neplatí.
  • Místo konání: posluchárna P4, 3. nadzemní podlaží Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno (kde nás najdete)

Sborník

Po skončení workshopu bude vydán sborník s ISBN. Sborník vyjde v elektronické podobě na CD-ROM a účastníkům bude zaslán poštou.

Garant workshopu

RNDr. Luboš Bauer, CSc.
vedoucí Katedry aplikované matematiky a informatiky na ESF MU
lubos@econ.muni.cz

Kontaktní osoba

Lenka Hráčková
tel.: 549 49 4650
e-mail: hrackova@econ.muni.cz

Minilogo oslav 20. výročí založení ESF
Tento workshop je součástí akcí k oslavám 20. výročí založení ESF MU