Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Ekonomicko-správní fakulta MU a Regionální hospodářská komora Brno
ve spolupráci s
Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity,
Evropským polytechnickým institutem a AKADEMIÍ STING
dovolují si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOP­NOSTI

„Jak dělati, aby učení mocné bylo a hojný prospěch neslo“

J. A. Komenský

Pozor změna místa! Konference se koná v pátek 4. listopadu 2011 ve velké zasedací místnosti Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno-Pisárky.

Cílem konference je zhodnotit efekty uskutečněných školských reforem v českém školství a využít získaných poznatků a zkušeností ke kritické reflexi probíhajících reforem a k plánování reforem budoucích. Přispět k posílení konkurenceschopného vzdělávání v České republice v podmínkách integrované Evropy a globalizujícího se světa na základě aktualizace a tvůrčího rozvinutí myšlenek velkého českého pedagoga J. A. Komenského.

V rámci konání konference chceme též připomenout a zhodnotit přínos doc. Ing. Antonína Malacha, CSc. k rozvoji moderní profesní didaktiky, podnikatelského myšlení i školského managementu a vzdělávací politiky u příležitosti jeho životního jubilea – 85. narozenin.

Programový výbor:

  • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., děkan Ekonomicko-správní fakulty MU
  • Ing. Petr Bajer, CSc., ředitel Regionální hospodářské komory Brno
  • doc. PhDr. Josef Malach, CSc., děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
  • Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D., MBA, hon. prof., Dr.h.c., rektor Evropského polytechnického institutu
  • doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., rektor AKADEMIE STING Brno

Organizační výbor:

  • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný garant konference
  • doc. Ing. Josef Dobřický, CSc., AKADEMIE STING
  • PhDr. Zdenka Čačová, Ekonomicko-správní fakulta MU

Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF, kde také můžete poznačit svůj zájem o vystoupení s příspěvkem – tyto příspěvky budou následně vydány v elektronickém postkonferenčním sborníku. Znění příspěvku v elektronické podobě podle této šablony odevzdáte při prezenci v den konání akce.
Vložné na konferenci činí 800 Kč a platí se prostřednictvím Obchodního centra MU.