Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Ekonomicko-správní fakulta uspořádala konferenci s mezinárodní ú­častí

Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR

Brno 6–7. června 2007

Konference s tímto zaměřením se konala v České republice poprvé a proběhla ve zcela mimořádném odborném obsazení za účasti pracovníků akademické obce, vědecké sféry, krajských úřadů, státní správy a soukromého sektoru pod záštitou:

  • Místopředsedy vlády a ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka
  • Ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče
  • Náměstka ministra financí doc. Ing. Jiřího Volfa, CSc.
  • Prorektora Masarykovy univerzity prof. Ing. Antonína Slaného, CSc.

prohlédněte si fotografie z konání konference

Doporučení a závěry

Účastníci se na základě výsledků jednání usnesli na těchto doporučeních a závěrech, které budou zaslány ministrům životního prostředí, zemědělství, financí, vnitra, všem účastníkům a budou poskytnuta médiím prostřednictvím ČTK:

Za programový výbor konference

Ing. František Kalouda, CSc.
vedoucí Katedry financí ESF Masarykovy univerzity
předseda programového výboru

doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
proděkan ESF Masarykovy univerzity

Ing. Karel Drbal, Ph.D
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, vedoucí pobočky Brno
vedoucí sekce č. 1

prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.
vedoucí Katedry ekonomie FEM Univerzita obrany
vedoucí sekce č. 2

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.
Česká asociace pojišťoven
vedoucí sekce č. 3

Ing. Radomír Kop
Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení MF ČR
vedoucí sekce č. 4