Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Ekonomicko-správní fakulta vás zve na konferenci s mezinárodní ú­častí

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí

Brno 11.–12. června 2008

Konference se koná pod záštitou

ministra vnitra ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera,

předsedy Správy státních hmotných rezerv Ing. Ladislava Zaba,

náměstka ministra financí Ing. Jiřího Kubínka,

1. náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Milana Půčka, MBA, Ph.D.,

hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka,

rektora-velitele Univerzity obrany brig. gen. prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc.,

a děkana Ekonomicko-správní fakulty doc. Ing. Martina Svobody, Ph.D.

Charakteristika konference

Cílem konference je výměna zkušeností z problematiky veřejných a soukromých řešení dopadů mimořádných událostí a rozhodnutí o přípravě mezinárodní konference na dané téma v roce 2009 a opakovaně v dalších letech pro region Střední Evropy. Uspořádání konference je motivováno snahou dát příležitost k setkání všem zainteresovaným stranám, kterým záleží na zvládání dopadů mimořádných událostí v kontextu udržitelného rozvoje ČR. Presentovány budou dosavadní zkušenosti z krizového řízení v ČR i analýzy nákladů a efektů možných strategií řešení dopadů mimořádných událostí. Představeny budou i zahraniční zkušenosti z této oblasti. Výstupem konference budou závěry formulované na základě diskuse názorů a stanovisek zúčastněných jednotlivců a skupin. Závěry konference budou podporovat realizaci konkrétních opatření, která budou dlouhodobě minimalizovat dopady mimořádných událostí na majetek i životy občanů a současně budou v souladu s potřebami dalšího rozvoje regionů ČR i ČR jako celku.

Co je k tomu třeba udělat

  • Vyplnit přihlášku na konferenci do 10. 6. 2008 nebo se přihlásit na adresu spoluprace@econ.muni.cz
  • Uhradit konferenční poplatek prostřednictvím Obchodního centra MU nejpozději 10. 6. 2008 (bude vystavena faktura) nebo zaslat požadavek o záslání faktury včetně fakturačních údajů na adresu spoluprace@econ.muni.cz
  • Zaslat anotaci příspěvku v češtině do sborníku do 10. 6. 2008 prostřednictvím Konferenčního systému ESF MU nebo na elektronickou adresu spoluprace@econ.muni.cz
  • V případě jakýchkoliv problémů s přihlášením kontaktujte organizační tým konference na adresu spoluprace@econ.muni.cz

Ubytování

Nabízíme možnost rezervace ubytování (prostřednictvím Konferenčního systému) v Hotelu Garni v areálu fakulty. Cena za dvoulůžkový pokoj včetně snídaně je 980,– Kč s DPH, za jednolůžkový pokoj včetně snídaně je 790,– Kč s DPH. Platí se hotově na místě.