Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Základní informace

Seminář Telč 2008 – Konkurence v železniční dopravě

Termín konání: 13. listopadu 2008
Místo konání: Univerzitní centrum Telč
Pořadatel: Katedra ekonomie, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Odpovědná osoba: Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Anotace

Diskusní workshop na němž budou řešitelé stejnojmenného projektu GAČR prezentovat výsledky své práce a konzultovat je s přizvanými odborníky. V druhé části workshopu budou přizvaní hosté prezentovat své příspěvky. Workshopu se zúčastní akademičtí pracovníci (UK Praha, UK Bratislava, UPA Pardubice, MU Brno, ŽU Žilina) i odborníci z praxe (ČD a.s., ČD – Telematika a.s., CDV Brno, MD ČR Praha a další).