Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Katedra veřejné ekonomie ESF MU srdečně zve na XVIII. mezinárodní vědecký seminář  ve Šlapanicích u Brna:


Seminář se bude konat ve dnech 16. a 17. ledna 2014 v
Univerzitním centru Šlapanice

S úvodním příspěvkem vystoupí D.Sc. Antti Moisio ředitel pro výzkum efektivnosti veřejných služeb ve Vládním institutu pro ekonomický výzkum (Government Institute for Economic Research – VATT) v Helsinkách.

Diskuze bude probíhat v několika sekcích:

  • research into the nonprofit sector
  • research methodology and theoretical research into the public sector and public finance
  • analytical and comparative research into public administration
  • analytical and comparative research into the management of public services.

Autoři, jejichž příspěvky nebudou přímo diskutovány v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů v průběhu konference.

Součástí semináře bude zasedání Asociace veřejné ekonomie

Konferenční jazyk: angličtina, čeština

Sborník příspěvků

  • všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení
  • ve sborníku ze semináře budou pouze příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením
  • sborník bude zaslán Thomson Reuters pro zařazení do databáze Web of Science
  • rozšířené verze příspěvků jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodář­ský obzor.
  • autoři jsou srozuměni s tím, že sborník bude založen v repozitáři MU

Sborník z 16. ročníku konference v roce 2012 je již indexován v databázi Web of Science (WoS)!


Sborník z roku 2013: DOSTUPNÝ ZDE
Sborník z roku 2014:DOSTUPNÝ ZDE
 

Důležité termíny příspěvek vložné
Registrace a přihlášení do sekce   14.10.2013    
Zaslání příspěvku s abstraktem 14.10.2013    
Výsledek recenzního řízení 1.11.2013    
Úhrada vložného     18.11.2013
Zaslání finální(oprave­né)verze příspěvku 18.11.2013    
Oznámení o akceptování/od­mítnutí příspěvku 29.11.2013    

Fotogalerie

Šlapanice 2014
Šlapanice 2013
Šlapanice 2012
Šlapanice 2011
Šlapanice 2010
Šlapanice 2009
Šlapanice 2008

Kontakt:
 – Katka Kociánová (registrace, ubytování), email: slapanice@econ­.muni.cz, tel.: 549 49 5082, fax: 549 49 1720.
 – Lenka Matějová (příspěvky, sborník), email: slapanice.pris­pevky@econ.mu­ni.cz
Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno.