Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Katedra veřejné ekonomie ESF MU srdečně zve na XVII. mezinárodní vědecký seminář  ve Šlapanicích u Brna:

s úvodním příspěvkem vystoupí:Prof. Dr. Helmut K. Anheier
Professor of Sociology and Dean at the Hertie School of Governance in Berlin and Professor of Sociology at Heidelberg University, where he also serves as Academic Director of the Center for Social Investment.
 

Seminář se bude konat ve dnech 17. a 18. ledna 2013 v
Univerzitním centru Šlapanice, Nádražní 58, 664 51 Šlapanice

Diskuze bude probíhat v několika sekcích:

  • research into the nonprofit sector
  • research methodology and theoretical research into the public sector and public finance
  • analytical and comparative research into public administration
  • analytical and comparative research into the management of public services.

Autoři, jejichž příspěvky nebudou přímo diskutovány v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů v průběhu konference.

Součástí semináře bude zasedání Asociace veřejné ekonomie

Konferenční jazyk: angličtina, čeština

Sborník abstraktů

  • všechny abstrakty budou publikovány ve sborníku abstraktů s ISBN (bude k dispozici na semináři)

Sborník příspěvků DOSTUPNÝ ZDE

  • všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení
  • ve sborníku ze semináře budou pouze příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením
  • sborník bude zaslán Thomson Reuters pro zařazení do databáze Web of Science
  • rozšířené verze příspěvků jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodář­ský obzor.
  • autoři jsou srozuměni s tím, že sborník bude založen v repozitáři MUVložné na seminář dříve později
Plná cena 2 200 Kč 2 500 Kč
Snížená cena (pro studenty Ph.D. studia) 1 200 Kč   1 500 KčDůležité termíny
Registrace a přihlášení do sekce   28.10.2012
Zaslání příspěvku s abstraktem 15.10.2012
Výsledek recenzního řízení (přijetí/odmítnutí) 2.11.2012
Úhrada vložného (první termín)   9.11.2012
Zaslání finální(oprave­né)verze příspěvku 19.11.2012
Oznámení o akceptování/od­mítnutí příspěvku 30.11.2012
Úhrada vložného (druhý termín)   7.12.2012

Fotogalerie

Šlapanice 2012
Šlapanice 2011
Šlapanice 2010
Šlapanice 2009
Šlapanice 2008

Kontakt:
 – Katka Kociánová (registrace, ubytování), email: slapanice@econ­.muni.cz, tel.: 549 49 5082, fax: 549 49 1720.
 – Lenka Matějová (příspěvky, sborník), email: slapanice.pris­pevky@econ.mu­ni.cz
Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno.