Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Město Brno – logo Regionální hospodářská komora Brno – logo Jihomoravský kraj, logo Úřad práce – logo

Ekonomicko-správní fakulta vás zve na odborný seminář s mezinárodní ú­častí

Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou­ sférou

Brno 14. listopadu 2007

Seminář se koná pod záštitou děkana Ekonomicko-správní fakulty doc. JUDr. Ivana Malého, CSc.

Charakteristika semináře

Cílem semináře je výměna zkušeností z realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou především v odborných praxích a stážích studentů a ve spolupráci ve výuce a ve vědě a výzkumu mezi pracovníky Masarykovy univerzity a významnými vysokými školami v ČR a v zemích EU, rovněž se studenty a vybranými organizacemi podnikatelské sféry a veřejného sektoru.
Setkání umožní vytvoření platformy pro stálou spolupráci mezi zainteresovanými subjekty v rámci EU a to i formou každoročních mezinárodních setkání v Brně pod organizačním patronátem MU. Diskuse budou zaměřeny na možnosti zlepšení spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty s cílem zefektivnit adaptaci studentů a absolventů vysokých škol na trh práce v ČR a státech EU.

Co je k tomu třeba udělat

  • Poslat přihlášku do 30. září 2007
  • Uhradit poplatek po zaslání faktury, nejpozději 15. října 2007
  • Zaslat příspěvek do sborníku do 15. října 2007

Dne 7. listopadu 2007 se v prostorách Ekonomicko-správní fakulty koná Job Challenge 2007

E-mail: praxe@econ.mu­ni.cz Adresa: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno. Tel.: 549 49 1788, Fax: 549 49 1720