Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

Ekonomicko-správní fakulta vás zve na seminář

Praxe a stáže studentů vysokých škol

Univerzitní centrum Šlapanice 13.–14. listopadu 2008

Seminář se bude konat pod záštitou

děkana Ekonomicko-správní fakulty doc. Ing. Martina Svobody, Ph.D.

Charakteristika semináře

Seminář je výstupem rozvojového projektu MŠMT ČR „Inovace v rozvoji praxí a stáží studentů prezenčního studia“. Řešitelé projektu si podporováním vzájemného dialogu mezi zástupci vysokých škol a odběratelské sféry kladou za cíl zdůraznit a prohlubovat význam studentských praxí a stáží v rámci vzdělávacího procesu, a to zejména ve snaze lepší reflexe poptávky po absolventech MU. V návaznosti na výše zmíněný cíl bude významný prostor věnován návrhům, požadavkům a zkušenostem zástupců odběratelské sféry z řad organizací veřejného i soukromého sektoru.

Jak se přihlásit na seminář

  • Vyplnit přihlášku na konferenci do 5. 11. 2008 nebo se přihlásit na adresu praxe@econ.muni.cz
  • Uhradit konferenční poplatek 1550 Kč s DPH (1302 Kč bez DPH) na základě zaslané faktury, která bude vystavena po přihlášení a po zaslaní fakturačních údajů
  • Zaslat anotaci příspěvku v češtině i angličtině do sborníku do 7. 11. 2008 prostřednictvím emailu praxe@econ.muni.cz
  • V případě jakýchkoliv problémů s přihlášením kontaktujte organizační tým semináře na adresu praxe@econ.muni.cz

Ubytování

Nabízíme možnost rezervace ubytování ve vzdělávacím Univerzitním centru MU Šlapanice.
http://www.skm.muni.cz/slapanice/ Cena za dvoulůžkový pokoj včetně snídaně je 650,– Kč s DPH pro 1 osobu, za jednolůžkový pokoj včetně snídaně je 820,– Kč s DPH. Platba hotově na místě.