Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Informace

Mezinárodní vědecká konference

Obchodování na komoditních burzách

pod záštitou

Ing. Jana Veleby, prezidenta agrární komory ČR

a

Doc. Ing. Martina Svobody, Ph.D., děkana ESF MU

Termín konání: 25.–26. června 2009

Místo konání: Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno

Zaměření konference

Hlavním tématem konference jsou perspektivy vývoje agrárního sektoru v podmínkách soudobé globální krize a rozvoj burzovního obchodování komodit se zvláštním zaměřením na problematiku transparentnosti burzovních obchodů a možnosti jejich garantování.

Jednací jazyk

čeština, angličtina, slovenština

Programový výbor

Předseda: Ing. Petr Valouch, Ph.D. vedoucí katedry financí ESF MU
Členové: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. MZLU
  prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. ESF MU
  prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová VŠB TU Ostrava
  prof. Dr. Dirk Kaiser FHS Bochum
  prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. ESF MU
  doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. ESF MU
  Ing. František Kalouda, CSc., MBA ESF MU
  Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. ESF MU
  Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. VŠB TU Ostrava
  Mgr. Petr Červinek ESF MU
  Ing. Jan Krajíček ESF MU
  Ing. Svatopluk Nečas ESF MU
  Ing. Michal Rohan Plodinová burza Brno
  Ing. David Rozumek ČNB
  Ing. Jiří Velvarský Mze ČR
  Ing. Karel Zezula Plodinová burza Brno

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jan Krajíček
Členové: Ing. Veronika Bučková
  Mgr. Petr Červinek
  Ing. Dionýz Horváth
  Ing. Bc. Alois Konečný
  Mgr. Ing. Eva Kutová
  Ing. Dagmar Linnertová
  Ing. Taťána Lyčková
  Ing. Petr Málek
  Ing. Peter Mokrička
  Ing. Gabriela Oškrdalová
  Ing. Miroslava Šikulová

Termíny

do kdy co
15.5.2009 Přihlášení – probíhá přes Konferenční systém ESF – nápovědu pro Konferenční systém naleznete zde
29.5.2009 Příspěvek – v požadovaném formátu odevzdat přes Konferenční systém ESF
8.6.2009 Zaplacení konferenčního poplatku ve výši 2 000,– Kč (včetně DPH)
8.6.2009 Uzávěrka přihlášek pro ubytování

Komunikace s účastníky konference

Veškerá komunikace (přihlášení, odevzdání anotací i příspěvku, požadavky na ubytování) s účastníky konference, s výjimkou zaslání faktur, probíhá prostřednictvím Konferenčního systému ESF. Pouze v případě nutnosti je možno komunikovat prostřednictvím e-mailu krajicek@econ.muni.cz nebo organizačního výboru konference.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady a náklady spojené s vydáním sborníku a konferenčních materiálů. V případě neúčasti na konferenci se poplatek nevrací. Nezahrnuje náklady na ubytování.

Informace nutné pro úhradu konferenčního poplatku

Platby ze zahraničí:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA
IBAN: CZ43 0100 000­0 0000 8563 6­621
SWIFT CODE: KOMBCZ
Zpráva pro příjemce (Pole 70): Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci

Platby z České republiky:

Vlastník účtu: Masarykova univerzita
Banka: KOMERČNÍ BANKA – 0100
Číslo účtu: 8563 6621
Variabilní symbol: Vaše ID účastníka získané po přihlášení na konferenci