Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Pozvánka

na konferenci

Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Konference proběhne v pátek 3. června 2011.

Cílem konference je podělit se o poznatky a zkušenosti se zprostředkováním odborného ekonomického jazyka, se specifickými metodami výuky a hodnocení jazykových kompetencí studentů podle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jedním z témat bude i vývoj nových učebních pomůcek za použití moderních informačních technologií. Příspěvky budou zahrnuty do sborníku, který vyjde v elektronické podobě.

Předběžný program

9.00–9.30 Shromáždění účastníků
9.30–12.00 Dopolední blok prezentací
12.00–13.00 Oběd (menza Vinařská)
13.00–15.00 Odpolední blok prezentací a závěr

Organizační pokyny

  • Na konferenci se přihlašuje prostřednictvím Konferenčního systému, uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2011.
  • Prosíme o zaslání příspěvku v rozsahu max. 2 500 slov do 30. dubna 2011 na adresu skoupa@econ.muni.cz.
  • Jednacím jazykem konference je čeština.
  • Kapacita účastníků konference je omezena na 30 osob, účastnický poplatek na konferenci se neplatí.
  • Místo konání: posluchárna P5, 4. nadzemní podlaží Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno (kde nás najdete)

Sborník

Výstupem konference bude předkonferenční sborník s ISBN. Sborník vyjde v elektronické podobě na CD-ROM a účastníkům bude předán na konferenci.

Garant jazykové konference

PhDr. Helena Hušková
vedoucí Centra jazykového vzdělávání na ESF MU
huskovah@econ.muni.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Skoupá
tel.: 549 49 7202
mobil: 723 007 207
skoupa@econ.muni.cz

Minilogo oslav 20. výročí založení ESF
Tato konference je součástí akcí k oslavám 20. výročí založení ESF MU