Váš prohlížeč nepodporuje (nebo nemáte zapnutý) JavaScript.
Webové stránky se nebudou zobrazovat správně. Některé funkce webových stránek jsou nyní omezeny.
Povolte aktivní skriptování v nastavení Vašeho prohlížeče, případně použijte prohlížeč, který JavaScript podporuje.

Události - Vědeckovýzkumné

Jednání Vědecké rady ESF

1. místo – odborný článekNa programu posledního jednání Vědecké rady ESF v letošním roce bylo mj. i vyhlášení Ceny děkana pro akademické pracovníky.
V kategorii „nejlepší odborná monografie vydaná v roce 2014“ byla udělena 2 místa. Oceněn byl autorský kolektiv ve složení prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ing. Ondřej Částek, Ph.D., Ing. Jana Pokorná, Mgr. Maria Králová, Ph.D. (1. místo), a dále doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (2. místo).
V kategorii „nejlepší vědecký článek vydaný v roce 2014“ byla udělena 3 místa. Oceněn byl doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (1. místo), autorský kolektiv ve složení doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., Ing. Petr Valouch, Ph.D., Ing. Eva Hýblová, Ph.D., Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (2. místo) a spoluautoři doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., a doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (3. místo).
Všem oceněným srdečně blahopřejeme.